Nieuws

NZa publiceert conceptversie DB(B)C pakket 2017

20 mei 2016

De hoofdlijnen van het dbc-pakket 2017 voor de ggz en forensische zorg zijn bekend. Daarom publiceert de NZa alvast een conceptversie van dit pakket, inclusief de nadere regel. Zorginstellingen, zorgverzekeraars en ICT-leveranciers kunnen nu al kennismaken met de regels die in 2017 gaan gelden. Op 1 juli volgt het definitieve pakket voor 2017.

Het aantal grote wijzigingen is beperkt tot de strikt noodzakelijke vanwege de lopende doorontwikkeling van de productstructuur. Vanwege die doorontwikkeling kan een grote structurele wijziging maar voor een paar jaar nuttig zijn. Ook de behoefte aan rust in het veld speelt een rol.

De belangrijkste wijziging betreft het invoeren van de DSM-5 voor het classificeren van de diagnose en het wijzigen van het begrip 'hoofdbehandelaar' in 'regiebehandelaar'. Daarnaast kent het DBC-pakket een kleine twintig relatief kleinere wijzigingen.

U kunt de conceptversie van het DB(B)C pakket raadplegen op de website van de NZa.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga