Nieuws

NZa trekt voornemen in rond indeling dagbesteding o.b.v. groepsgrootte

02 juni 2017

Op 5 mei jl. publiceerden wij een artikel over het voornemen van de NZa om de bekostiging van dagbesteding (vpt en zzp) te baseren op groepsgrootte in plaats van het zorgprofiel. Dit voornemen was reeds als voorgenomen besluit geagendeerd voor de RvB van de NZa op 20 juni a.s.
Het spijt ons dat wij u moeten berichten dat wij vandaag bericht van de NZa hebben ontvangen dat zij als gevolg van de invoering van de integrale tarieven per 2018 het voornemen moet intrekken.

Voor 2018 worden de prestaties voor dagbesteding voor GZ cliënten die een zzp en vpt afnemen, uitgebreid met 5 nieuwe prestaties. Deze uitbreiding is het gevolg van het einde van de overgangsregeling NHC/NIC per 31-12-2017 en het integrale tarief per 1-1-2018.

Voor de dagbestedingsprestaties vg midden, lg midden en zwaar en vg visueel zwaar gelden voor de verschillende zorgprofielen verschillende NHC en NIC bedragen. Wanneer deze opgeteld worden, ontstaan 5 nieuwe tarieven en dus prestaties. 

Door de differentiatie in NHC en NIC tarieven en de koppeling van deze tarieven met het zorgprofiel kan voor 2018 voor de beleidsregel zzp en vpt niet zonder meer overgestapt worden op groepsgrootte als indeling voor dagbesteding licht, midden en zwaar.

Dit houdt in dat de beleidsregels zzp, vpt en mpt op dit punt ongewijzigd blijven: zzp en vpt gaan uit van zorgprofiel en mpt gaat uit van groepsgrootte.

De NZa betreurt dat dit anders is dan wat eerder was voorgenomen en gecommuniceerd maar door het samenvoegen van de verschillende onderdelen (loon, materieel, NHC en NIC) in een integraal tarief kan vooralsnog niet uitgegaan worden van groepsgrootte als leidend principe voor de indeling van dagbesteding in licht, midden en zwaar bij ZZP / VPT.

Deze pagina is een onderdeel van: