Nieuws

Odion in sociaal wijkteam in Zaandam

08 januari 2014

Odion, RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland en het Leger des Heils runnen per 6 januari 2014 samen een sociaal wijkteam in Zaandam. Dit is het resultaat van een succesvolle inschrijving op de Europese aanbesteding van de gemeente Zaanstad.

De organisaties hebben gezamenlijk ruime ervaring in het bieden van ondersteuning en begeleiding op alle leefgebieden, zoals schuldenproblematiek, werk en participatie, begeleid wonen, jeugd en gezinsrelaties, jeugdoverlast, geestelijke gezondheidszorg en verslaving, huishoudelijke hulp, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Ze beschikken daarmee over de benodigde expertise voor de ontwikkeling van een efficiënt en effectief sociaal wijkteam, waar de burger terecht kan met vragen en suggesties op alle voor hen relevante leefgebieden.

Bij het sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht wanneer zij tegen problemen aanlopen op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen. Het sociaal wijkteam gaat uit van de eigen kracht, mogelijkheden en netwerken van inwoners en biedt ondersteuning dichtbij, integraal en op maat. Het team werkt voor ieder huishouden met één plan en één regisseur. De meeste hulpvragen van mensen die nu bij de huidige sociale wijkteams komen, hebben betrekking op schuldenproblematiek, eenzaamheid, huisvesting en huiselijk geweld.