Nieuws

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe CAO Gehandicaptenzorg getekend

18 september 2019

De gehandicaptenzorg heeft een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend. In de nacht van 17 op 18 september kwamen de onderhandelingsdelegaties tot overeenstemming over een CAO met een looptijd van 2,5 jaar (1 april 2019 – 1 oktober 2021).

De bonden en de VGN bereikten een akkoord over een loonontwikkeling die bestaat uit een verhoging van de eindejaarsuitkering tot een volwaardige 13e maand in 2019, die samen met een structurele loonsverhoging in 2020 en 2021 zorgt voor een stijging van in totaal bijna 8 procent.

Daarnaast vinden in de overeengekomen looptijd drie eenmalige uitkeringen van in totaal ruim 4 procent plaats. De partijen spraken bovendien af samen activiteiten te gaan uitvoeren ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector, het terugdringen van werkdruk en verbetering van roosters.

“Het was een stevig traject, maar met een mooi resultaat voor de medewerkers,” liet VGN-delegatievoorzitter Hans Waardenburg direct na de ondertekening weten. “Er is nu sprake van een marktconforme loonontwikkeling, waarbij we de beschikbare loonruimte maximaal hebben benut.”

Alle CAO-partijen zullen het akkoord binnenkort ter goedkeuring voorleggen aan hun achterbannen. Voor de leden van de VGN wordt daarvoor op woensdag 30 oktober een extra algemene ledenvergadering gehouden.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: