Onderzoek Contact in Coronatijd: oproep en update

Sinds de start van Corona is op bezoek gaan bij cliënten minder mogelijk. Daarom gebruiken bewoners nu meer andere manieren van contact met hun familie en vrienden, met name telefonisch of digitaal. Maatwerk is daarbij essentieel. Hiervoor wordt nu een handreiking ontwikkeld op basis van o.a. een literatuurstudie en een vragenlijstonderzoek. Voor dat laatste deel vragen de onderzoekers nog steeds medewerking van locatie- of zorgmanagers, persoonlijk begeleiders, naasten, bezoekvrijwilligers en cliënten die hier ervaring mee hebben.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Oproep voor vragenlijstonderzoek

Elke doelgroep vult een eigen online vragenlijst in. Op het Kennisplein staat daarom op maat extra informatie met de link naar de vragenlijst en de folder 'Hoe gaan we om met uw antwoorden?' U kunt ook contact opnemen met Linda Douma of Lotte Piekema op 020-5988495 of contactincorona.fgb@vu.nl.

Opbrengst literatuurstudie

Deze bood inzicht in drie centrale thema's (zie bijgevoegde pdf)

  • Gebruikte vormen van ICT 
  • Effecten op welzijn 
  • Opbrengsten, belemmeringen en voorwaarden 

Achtergrond

Dit onderzoek richt zich op de vraag: hoe kan ICT ervoor zorgen dat mensen met een beperking op een woonlocatie in contact blijven met familie en vrienden? De uitvoering gebeurt door een samenwerking van de https://www.viveon.nl/Academische Werkplaats Bartiméus – VUAcademische Werkplaats EMBAcademische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking en belangenvereniging KansPlus. Ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vilans zijn bij het project betrokken. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten