Onderzoek naar bijwerking antipsychotica bekroond

Het predicaat ‘Beste AVG-leeronderzoek van het Jaar’ is toegekend aan de artsen Rixje van Beeck Calkoen van de Hartekamp Groep en Hylke Bergisch van Prisma. Het onderzoek betreft afwijkingen op het elektrocardiogram (ecg) als gevolg van het gebruik van antipsychotica.

Het bijbehorende certificaat werd de beide artsen maandag uitgereikt door professor Heleen Evenhuis. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse presentatie van lopende en voltooide leeronderzoeken bij de specialistische opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aan het Erasmus MC in Rotterdam. Alle artsen die de opleiding volgen moeten in groepjes zo'n leeronderzoek voorbereiden en uitvoeren.

Belangrijk thema

In haar toespraak lichtte Evenhuis toe dat het predicaat is toegekend vanwege het belangrijke thema, de slagvaardige vervaardiging  en analyse van ecg’ss bij 127 deelnemers, en het mooie Engelstalige artikel dat de artsen daarover geschreven hebben.

Afwijking bij 6 tot 9 procent

Omdat de gevonden bijwerking van antipsychotica in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog te weinig aandacht krijgt, en er internationaal geen eerder onderzoek binnen deze bevolkingsgroep was gepubliceerd, is het onderzoek van belang voor de medische praktijkuitoefening. Temeer omdat bleek dat de onderzochte ecg-afwijking bij 6 tot 9 procent van de deelnemers werd vastgesteld.

Terughoudenheid geadviseerd

Deze bijwerking hoeft op zichzelf niet tot klachten of gevaar te leiden, maar is wel reden om te bekijken of het middel wel gebruikt moet blijven worden. Het advies van de onderzoekers is dan ook om terughoudend te zijn met het voorschrijven van antipsychotica, en verplichte ecg-controles op te nemen in de nieuwe versie van de NVAVG-richtlijn Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan de Koning
Telefoonnummer
06-53358421
Johan de Koning