Nieuws

Onderzoek naar nieuwe bekostiging en tarieven van crisishulp vordert

08 november 2019

Het onderzoeksbureau Equalis heeft afgelopen zomer van de NZa de vraag gekregen om een onderzoek uit te voeren naar de bekostiging van de Wlz-crisishulp in de gehandicaptenzorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van signalen van de VGN en ZN dat de tarieven voor de crisishulp in de huidige vorm niet toereikend zijn.

Geld

Het gaat om de crisisopvang voor verstandelijk gehandicapten (indicatie VG) voor de prestatie crisiszorg zonder behandeling (Z490), prestatie crisiszorg met behandeling (Z491) en de toeslag crisiszorg (Z984).  Het betreft een beschikbaarheidsfunctie, aangezien er sprake moet zijn van een crisisplek op het moment dat daar een noodzaak voor is.
De afgelopen maanden heeft Equalis interviews uitgevoerd, data opgehaald en geanalyseerd, meegelopen met een aantal aanbieders en een aantal focus- en klankbordgroepen gehouden. Belangrijke elementen waarmee rekening wordt gehouden bij de vormgeving van een nieuw bekostigingssysteem zijn eenvoud, transparantie en adequate vergoeding van de kosten. Tegelijkertijd wordt ook gekeken dat de nieuwe bekostigingswijze geen prikkels kent om andere dan noodzakelijke zorg te leveren.
Een voorstel van Equalis voor een nieuw bekostigingssysteem en tariefstelling voor de crisishulp in de gehandicaptenzorg wordt de komende weken breed getoetst bij leden die de afgelopen twee jaar bovengenoemde prestaties hebben gedeclareerd.

Begin volgende maand worden de reacties besproken met de klankbordgroep waarin de NZa, ZN, een aantal zorgkantoren, een aantal zorgaanbieders en de VGN vertegenwoordigd zijn. Het uiteindelijke doel is dat de NZa de beleidsregels voor 2021 aanpast met de nieuwe bekostigingswijze en tarieven.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: