Nieuws

Ontwikkelingen wetsvoorstel cliëntenrechten zorg

09 juli 2009

Afgelopen voorjaar heeft het Ministerie van VWS het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg aan de VGN ter consultatie voorgelegd (zie bijlage 1,2, 3a en 3b). Deze wet beoogt een integrale regeling te geven van de rechtspositie van de cliënt. Met de komst van dit wetsvoorstel worden een aantal huidige wetten (Kwaliteitswet, Wgbo, Klachtwet, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, Wtzi) ingetrokken. De Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) hebben gezamenlijk een reactie gegeven op het wetsvoorstel (zie bijlage 4).

Onder leiding van de heer van Thiel (thans voorzitter van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden) heeft de afgelopen maanden naar aanleiding van een verzoek van de bewindslieden van VWS een afzonderlijk traject inzake medezeggenschap gelopen. Brancheorganisaties hebben met cliëntenorganisaties overlegd of zij tot (betere) voorstellen konden komen op het terrein van de financiering, de structuur en het instemmingsrecht. Dit heeft geleid tot een uitkomst van overleg waar behoudens de VGN en Kans Plus alle brancheorganisaties en cliëntenorganisaties mee hebben ingestemd. Het is onduidelijk of het ministerie van VWS de uitkomst van overleg in het wetsvoorstel cliëntenrechten zal verwerken (zie bijlage 5 en 6).

Inwerkingtreding
Inmiddels heeft het ministerie van VWS alle reacties al dan niet in het wetsvoorstel verwerkt en het wetsvoorstel na instemming van de Ministerraad voor advies naar de Raad van State gezonden. Dit najaar wordt het advies van de Raad van State verwacht en het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2010 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend om na behandeling in Tweede en Eerste Kamer in 2011 in werking te treden.


 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: