Nieuws

Ontzorgingsprogramma duurzaamheid voor klein maatschappelijk vastgoed

22 maart 2021

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ‘ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed’ binnen hun provincie. Via dit programma kunnen zij gebruik maken van advies en ondersteuning op maat vanuit de provincies.

Twee oudere mensen in een tuin

Provincies maken gebruik van de Regeling ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed, die het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ter beschikking stelde. De provincies ontvingen van het ministerie van BZK bijna 2 miljoen euro per provincie om uitvoering te geven aan dit programma. De activiteiten in de ontzorgingsprogramma's moeten voor 1 januari 2024 afgerond zijn. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt ondersteuning aan de provincies bij de uitvoering van hun ontzorgingsprogramma's.

Kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren

Het ontzorgingsprogramma is (via de provincies) bedoeld voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, waaronder zorgorganisaties in de langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom. Vaak hebben deze eigenaren onvoldoende kennis en capaciteit om hun vastgoed te verduurzamen. Voor onze sector betekent het dat veel leden van de VGN er wellicht geen gebruik van kunnen maken; veel leden hebben royaal meer dan 10 gebouwen in eigendom. Toch attenderen we u hierop: de VGN kent ook kleine leden, zoals zorgboerderijen en ook daar moet men werken aan verduurzaming van de gebouwen.

Adviseurs inschakelen

Per provincie is er rond de twee miljoen euro beschikbaar om adviseurs in te schakelen die eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen ondersteunen bij het opstellen van de portefeuilleroutekaart en bij het uitwerken van maatregelen voor energiebesparing in het duurzaam meerjarenonderhoud. Ook helpen de adviseurs bij het zoeken naar financiering op maat. De uitvoering van het project wordt niet door de provincie gefinancierd.   

Klimaatakkoord

Versnelling en opschaling van verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is nodig met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange termijn (Klimaatakkoord) en de korte termijn (Urgenda-vonnis). Alle maatschappelijke organisaties moeten eind 2021 een eigen portefeuilleroutekaart hebben.

Let wel: de provincies hebben de subsidie aangevraagd (en de regeling is inmiddels voor de provincies gesloten), maar nu kunnen de kleine vastgoedeigenaren zich melden bij hun provincie voor de ondersteuning. Iedere provincie ontwikkelt zijn eigen aanpak binnen de provinciegrenzen, maar vastgoedeigenaren kunnen zich al wel melden bij de provincie om in aanmerking te komen voor ondersteuning.

Vragen?

Voor vragen kunt u zich het beste tot uw eigen provincie wenden. Per provincie kan het aanbod voor zorgorganisaties namelijk verschillen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: