Nieuws

OplossingenLab 3: Van Inspiratie naar creatie

27 juni 2019

Werkt u in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Wilt u van andere regio’s leren en bent u bereid om op een creatieve manier oplossingen te zoeken, samen met uw partners uit de regio? Als u vanuit een gezamenlijke ambitie een passend onderwijs-zorg aanbod wilt ontwikkelen, kom dan – samen met uw partners - naar de derde bijeenkomst van het OplossingenLab.  Op maandagmiddag 23 september laten we ons inspireren door collega’s uit het land en zet u dit om naar een concrete werkagenda voor uw regio. Oplossingenlab 3 wordt georganiseerd door het NJI, VGN, Lecso en de VNG.

Oplossingslab

Naar creatie van een gezamenlijk plan

Na de eerdere OplossingenLabs is er volop beweging gaande. In OplossingenLab 3 benutten we de kennis en ervaring van een aantal regio’s waar gewerkt wordt met een minimale afgifte van vrijstellingen (5a). Doel is om met partners vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk een stap verder te komen. In deze derde editie gaan we verder met vragen als:
- Hoe geven we ons aanbod vorm zonder dat we kinderen een ontheffing van de leerplicht geven?
- Wat vraagt dat van de wijze en voorwaarden waarop onderwijs- en zorgprofessionals samenwerken?
- Hoe komen we tot een gezamenlijk plan voor onze regio?
- Wat zijn de ontwikkelingen vanuit OCW en VWS met betrekking tot financiering?

Voor wie?

Het OplossingenLab is gericht op partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking in de regio. Om voor uw regio aan de slag te kunnen is het noodzakelijk dat u samen met uw partners komt. U kunt ook andere betrokkenen als samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren (CIZ) uitnodigen. Meld u daarom samen aan!

Aanmelden en meer informatie

Het volledige programma wordt later bekend gemaakt. Zet de bijeenkomst nu vast in uw agenda en meld u aan voor OplossingenLab 3 via deze link.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Willemijn Verhave van de VGN (wverhave@vgn.nl of 06-42588519).

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: