Oproep aan minister: verlaag huisvestingscomponent niet

Er heerst onrust bij zorgorganisaties in de langdurige zorg door het advies van de NZa om de rekenrente in de normatieve huisvestingscomponent (NHC) en de normatieve inventariscomponent (NIC) te verlagen.

Bescherming vastgoed

Onlangs verlaagde de NZa de normatieve rente voor de huisvestingscomponent (NHC) van 4,65 procent naar 4,03 procent. De rente voor de inventariscomponent (NIC) daalt mee, naar 4,03 procent. De jaarlijkse indexatie blijft 2,5 procent. Per 1 januari 2024 worden de wijzigingen in principe doorgevoerd. Dit betekent een verlaging van de integrale tarieven met 1 procent.

De langdurige zorg heeft juist nu met veel veranderingen te maken: er moeten intramurale plekken bij, maar de bouwkosten zijn intussen al met 22 procent gestegen. Daarnaast wordt van de sector meer verwacht op het gebied van verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen en van de kwaliteit van gebouwen voor de meer complexe doelgroepen. Verder hebben de zorgorganisaties steeds meer last van personeelstekorten en moeten dus veel vaker een beroep doen op dure zzp’ers: de PNIL-ratio’s nemen hard toe.

Ongelukkig gekozen

Sam Schoch (Bestuurder bij Middin) erkent dat het technisch klopt wat de NZa met de renteaanpassing doet, want de rente in de praktijk is veel lager dan in het model. Toch vindt hij dat een bestuursorgaan de plicht heeft om ook naar de consequenties voor het grote geheel te kijken. ‘Het moment waarop de NZa dit heeft besloten, is ontzettend ongelukkig gekozen. Zorgorganisaties hebben de afgelopen vijf jaar maar zo’n 1,5 procent rendement gemaakt, dat is een heel smalle basis. Veel organisaties lijden verlies op de zorgexploitatie en compenseren dat met winst op de vastgoedexploitatie.’

Verlies

In totaal bedragen de NHC en NIC in de gehandicaptenzorg 800 miljoen euro. De korting op de NHC en NIC zou een verlies betekenen van 77 miljoen euro.

Lees het gehele interview in Zorgvisie met daarin ook een reactie vanuit de Nederlandse ggz en ActiZ (premium artikel).

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sam van den Brink
Telefoonnummer
06-20142755
Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van