Nieuws

Overzicht hoogleraren, lectoren en practoraten relevant voor de gehandicaptenzorg

Leerstoelen aan universiteiten, lectoraten aan hogescholen en practoraten aan MBO's zijn van groot belang voor de kennisontwikkeling rond (de dienstverlening aan) mensen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen.

open boek met bril erop

Dit gebeurt vaak in samenwerkingsverbanden met gehandicaptenzorginstellingen. Een geactualiseerd overzicht van de ons bekende hoogleraren, lectoren en hun samenwerkingspartners vindt u in de bijlage. Hierin zijn nu ook relevante practoren toegevoegd.