Nieuws

Overzicht nieuwe ZZP-PGB tarieven

10 december 2012

De pgb-tarieven voor cliënten met een ZZP-indicatie zijn de afgelopen periode een aantal keer aangepast. Daarbij hanteert VWS het onderscheid tussen nieuwe cliënten en zittende clienten, en tussen pgb-cliënten die in een kleinschalig wooniniatief verblijven en cliënten en die dat niet doen. Daarom hebben we alle verschillende varianten overzichtelijk op een rij gezet (zie bijlage)

In de bijlage ziet u een korte tariefsanalyse voor 2013 van de verschillende vormen waarin ZZP-gelieerde of daarvan afgeleide zorg kan worden genoten. Ter wille van de vergelijkbaarheid is voor alle ZZP's gerekend met dagbesteding (BG-groep) en zonder Behandeling.

Toeslag voor kleinschalige PGB-wooninitiatieven
De toeslag van 4000 euro voor met PGB gefinancierde wooninitiatieven geldt voor alle PGB gefinancierde wooninitiatieven en niet alleen de Thomashuizen. Hierbij wordt uitgegaan van de definitie van wooninitiatief waarbij sprake is van minimaal 3 en maximaal 26 bewoners met een PGB en de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten.

De toeslag van 4000 euro dient ter dekking van de kosten die in de wooninitiatieven samenhangen met de organisatie van zorg in een geclusterde zorgsetting.

Uit de sterk naar beneden bijgestelde nieuwe PGB tarieven (die gelden in geval een ZZP-indicatie wordt omgezet in PGB) zouden de wooninitiatieven niet meer betaald kunnen worden. Door de ophoging met 4000 euro zijn de tarieven vrijwel gelijk getrokken met natura en VPT.

PBG versus naturatarieven
Alleen de clienten die nu al in zo’n wooninitiatief verblijven worden ontzien en houden het hogere tarief (tarief 2012 minus 5%). Alleen voor ZZP 7 en 8 is dan natura (en VPT) budgettair gunstiger.Als gevolg van de verlaging van de PGBtarieven voor omgezette ZZP’s in PGB liggen deze tarieven nu ruim onder het tarief van natura (ZZP en VPT).

Eerder lagen ze er ruim boven. De verlaging ten opzichte van 2012 voor ZZPVG 1 t/4 bedraagt gemiddeld 31%. De verlaging voor ZZPVG 5 en 6 bedraagt gemiddeld 22%, ZZPVG7 8% en ZZPVG8 15%. Deze tariefsverlagingen waren voorzien en bedoeld om de incongruentie tussen PGB en natura uit te bannen.

Deze pagina is een onderdeel van: