Nieuws

Overzicht vereenvoudigingen Participatiewet

02 januari 2017

De afgelopen maanden is de Participatiewet op een aantal punten aangepast om de regels te vereenvoudigen. Hierdoor wordt het voor mensen met beperkingen makkelijker om een baan te vinden. Zo zijn gemeenten verplicht om beschutte werkplekken in te richten. In de bijlage vindt u een overzicht van deze wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben betrekken op de volgende maatregelen:

 • Wettelijke verplichting beschutte werkplekken
 • Wpenstellen Praktijkroute¬†als toegang tot het doelgroepregister Banenafspraak
 • Afschaffen herbezettingsvoorwaarde
 • Opnemen van (ex-) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs in het doelgroepregister banenafspraak, zonder beoordeling door UWV
 • Opnemen van (ex-) leerlingen van het praktijkonderwijs in het doelgroepregister banenafspraak, zonder beoordeling door UWV

 

 • Wijzigen criterium begeleiding beoordeling doelgroep banenafspraak
 • Uniforme no-risk polis doelgroep banenafspraak
 • Uniforme premiekorting (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak
 • Harmoniseren van de premiekorting (mobiliteitsbonus) voor mensen met scholingsbelemmeringen
 • Forfaitaire loonkostensubsidie Participatiewet
 • Vereenvoudiging berekening loonkostensubsidie
 • Loonkostensubsidie Participatiewet voor schoolverlaters die al werken
 • Flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling Participatiewet
Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: