Nieuws

Passende zorg en ondersteuning in en na detentie voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking

30 mei 2014

Op initiatief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en met steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) is in 2012 gestart met het project continuïteit van (forensische) zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in detentie. Het traject heeft tot doel om de samenwerking in de keten van zorg en detentie te verbeteren, zodat de kans op recidive lager wordt en mogelijke detentieschade voor deze doelgroep wordt verminderd.

man praat met jongen met armen over elkaar
De jongen op de foto komt niet in het verhaal voor.

Na een verkennend onderzoek is in september 2013 gestart met twee proeftuinen in respectievelijk Noord-Holland en Limburg (in een zestal PI’s: Haarlem, Heerhugowaard, Zwaag, De Geerhorst, Roermond en Ter Peel). De twee proeftuinen hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd en vooral informatie opgeleverd over de herkenning van deze groep gedetineerden, de manier waarop de bejegening en ondersteuning tijdens detentie beter kan en de wijze waarop de samenwerking tussen betrokken partijen georganiseerd kan worden.

Het project in deze PI’s loopt langzaam op een eind en daarom willen wij graag de uitkomsten en geleerde lessen in het land gaan verspreiden. We geven daarom een viertal regiobijeenkomsten.
In de bijlage treft u de uitnodiging voor deze regiobijeenkomsten, een uitgebreide toelichting van het project, de locatie, tijd en datum van de bijeenkomsten en een manier om aan te melden.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: