Nieuws

Pensioenpremie 2015

07 januari 2015

Hierbij vindt u de bedragen en percentages voor de uitvoering van de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) 2015.

rekenmachine met grijze knoppen

In de CAO Gehandicaptenzorg is bepaald, dat werkgever en werknemer ieder vijftig procent van de premie voor het ouderdomspensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen voor hun rekening nemen.

Ouderdomspensioen

De premie voor het Ouderdomspensioen daalt van 24,4% naar 23,5% van het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise van € 11.395.

Bij deeltijdwerk geldt de AOW-franchise naar verhouding.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt evenals vorig jaar 0,4 % van het salaris minus de (leeftijdsafhankelijke) AP-franchise. Bij deeltijdwerk geldt de AP-franchise níet naar verhouding; de volledige (leeftijdsafhankelijke) AP-franchise wordt in mindering gebracht.

De AP-franchise van deelnemers van 23 jaar of ouder bedraagt € 19.463.

Voor werknemers jonger dan 23 jaar, geldt een leeftijdsafhankelijke AP-franchise volgens onderstaande tabel. Bepalend is de leeftijd van de werknemer op 1 januari 2015 dan wel de leeftijd van de werknemer op aanvangsdatum van de deelneming in 2015.

22 jaar

€   16.544

 

18 jaar

€   8.855

21 jaar

€   14.110

 

17 jaar

€   7.687

20 jaar

€   11.969

 

16 jaar

€   6.714

19 jaar

€   10.218

 

15 jaar

€   5.839

 

Opbouwpercentage

De wetgever heeft de pensioenopbouw versoberd. De consequentie hiervan is dat per 2015 het opbouwpercentage is verlaagd van 1,95% naar 1,75% en het pensioengevend salaris is gemaximeerd op
€ 100.000 (naar rato van de omvang van het dienstverband).

Voor deelnemers met een inkomen boven de € 100.000 biedt PfZW een aanvullende netto-partnerpensioenregeling aan. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het pensioenfonds (www.pfzw.nl).

Deze pagina is een onderdeel van: