Pluryn-magazine Sterk! over complexe problematiek

Het is de ambitie van Pluryn om elke complexe zorgvraag op maat te beantwoorden. Er wordt geen ‘nee’ gezegd, omdat Pluryn uitgaat van wat mensen kunnen. De medewerkers zijn specialist in het ‘samen zetten van kleine stapjes’. Zo lukt het Pluryn die ambitie waar te maken.

In de nieuwe editie van het magazine Sterk! leest u welke complexe vragen er op Pluryn afkomen en wat de organisatie kan betekenen voor mensen die behandeling en zorg aanvragen.

Zo vertelt Goof van Gemert, directeur Forensische Zorg bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, waarom zijn dienst forensische zorg inhuurt bij Pluryn: 'Specialistische behandeling kan recidive voorkomen.'

Ook is er ruim aandacht voor prof. dr. Robert Didden, bijzonder hoogleraar bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt welke vormen van behandeling goed werken bij mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen.

Tot slot: werk en sport zorgen voor plezier, structuur en deelname aan de samenleving. Daarom besteedt Pluryn daar veel aandacht aan. In Sterk! leest u hoe en waar dat gebeurt.

Sterk! wordt breed verspreid onder relaties, medewerkers en cliënten van Pluryn. Gemist? Lees Sterk! online of vraag hier een exemplaar aan.