Nieuws

Politieke wensen voor de gehandicaptenzorg

01 maart 2017

Iedereen wil een leven leiden dat zoveel mogelijk aansluit bij je dromen, wensen en mogelijkheden. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil goede zorg, ondersteuning of jeugdhulp voor mensen met een beperking zodat zij een zo goed en zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden dat aansluit bij hun wensen en mogelijkheden. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is voor de VGN hierbij de leidraad. Wij kunnen dit echter niet alleen realiseren, hierbij is de steun van politieke partijen hard nodig.

In de komende kabinetsperiode (2017-2022) verwachten we geen grote stelselveranderingen, maar we willen wel dat er een goede inzet plaats vindt op voor de VGN belangrijke thema’s. De steun van politieke partijen is ook de komende tijd hard nodig om de volgende wensen waar te maken.

1. Gewoon meedoen, voor iedereen!
2. Maatwerk over domeinen heen
3. Minder tijd en energie naar administratieve processen
4. Goede zorg vraag een reëel budget
5. Investeer in innovatie

In het bijgevoegde document leest u meer over deze wensen en ook wat de politiek kan bijdragen om deze wensen te realiseren.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen