Praktische aanpak zorgt voor 75% minder medicatiefouten

Omdat op een woongroep van gehandicaptenzorgorganisatie Dichterbij relatief veel medicatiefouten werden gemaakt, besloot dienstverlenend coördinator Judith Peelen dit onderwerp aan te pakken. Tijdens het deelproject Medicatieveiligheid van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg bedacht ze een aantal praktische maatregelen, waarmee het aantal fouten met 75% daalde. 

’t Reut is een nieuwe woongroep van Dichterbij. Een grote groep, met veel nieuwe cliënten en medewerkers. “Daardoor slopen er wel eens kleine medicatiefouten in”, vertelt Judith Peelen. “We wilden het aantal foutmeldingen graag omlaag brengen. Met een collega nam ik deel aan de leernetwerken van het project Medicatieveiligheid van het Verbeterprogramma. We staken onze aanpak eenvoudig in: we bedachten praktijkgerichte oplossingen die we zelf konden doorvoeren op onze eigen woongroep.”Klapper met afspraken

Judith en haar collega bekeken eerst wat er al lag op het gebied van medicatieveiligheid. Zo bleek er een format voor een klapper te zijn, waarin per cliënt alle afspraken rond medicatie vastgelegd worden. “We hebben voor elke cliënt in kaart gebracht welke medicatie hij nodig heeft, inclusief aftekenlijsten. Dat ligt allemaal vast in de klapper. Daarin zitten ook protocollen voor epilepsieaanvallen en dergelijke, plus de bijsluiters van alle medicijnen en telefoonlijsten voor als cliënten ziek worden: wat doe je en wie bel je? De klapper is ideaal, omdat elke medewerker ermee uit de voeten kan. Ook als je alleen even invalt, is alle informatie daarin direct te vinden.”

Foto’s

Op ’t Reut wordt de medicatie aangeleverd via het systeem Bexter. In de klapper staat bij elke cliënt een foto. Dezelfde foto staat op de bakjes medicijnen die via Bexter binnenkomen. Zo kunnen cliënten niet verwisseld worden. Op de uitzetlijsten staat hoe en wanneer de medicatie gegeven moet worden. Die lijst is getoetst bij de apotheek. Cliënten die bijvoorbeeld capsules kapot bijten, krijgen hun medicatie nu in een andere vorm. Judith: “We zijn ook kritischer op de bestellijsten: we hebben nu minder voorraad op de groep, zodat we minder hoeven weggooien. Zo besparen we geld en werken we veiliger. Teams geven elkaar bovendien presentaties over medicatieprotocollen, zodat die goed tussen de oren komen. Simpele maatregelen, waarmee het aantal fouten met 75% is gedaald.”

Meedenken

De aanpak van ’t Reut is besproken met de geneesmiddelencommissie van Dichterbij, zodat deze ook bij andere woongroepen ingevoerd kan worden. “Op ’t Reut is medicatieveiligheid echt gaan leven. De verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers en ze worden met praktische hulpmiddelen ondersteund om goed met medicatie om te gaan. In elke teambespreking staat het onderwerp op de agenda en iedereen denkt mee over verbeterpunten. We doen het samen en dat werkt. De resultaten zijn al erg goed, maar we kijken nog steeds naar verbeteringen, zoals een nauwere samenwerking met de apotheker.”

Voor meer informatie

Tips: aan de slag!

  • Vraag geen onmogelijkheden, maar kijk naar haalbaarheid. Steek je aanpak praktisch in.
  • Zorg voor uitleg: waarom is het belangrijk om met medicatieveiligheid aan de slag te gaan?
  • Laat collega’s meedenken over de beste aanpak, maar maak wel centrale afspraken. Zorg dat medicatiebeleid gaat leven in het team.
  • Organiseer audits: laat collega’s uit andere teams toetsen of de medicatie-aanpak voor hen duidelijk is.
  • Stel een medicijn-geneesmiddelencommissie in, die kan toetsen of je beleid en aanpak kloppen.
  • Maak gebruik van de folder en vragenlijst op de website van Kennispleingehandicaptensector. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maartje van der Rijt
Telefoonnummer
06-13204365
Maartje van der Rijt