Prinsjesdag 2018: Onvoldoende aandacht voor arbeidsmarktproblematiek gehandicaptenzorg

Het tekort aan goed gekwalificeerde medewerkers is op dit moment een van de belangrijkste uitdagingen waar de zorg en ook de gehandicaptensector mee te maken heeft. De VGN vindt echter dat de maatregelen van de minister van VWS onvoldoende voorzien in een oplossing op lange termijn.
Hieronder en in de bijlage gaan we in op de arbeidsmarkt en andere relevante punten uit de begrotingen van VWS, SZW en OCW voor de gehandicaptenzorg. Deze vloeien veelal voort uit het regeerakkoord dat vorig jaar is afgesloten.

Arbeidsmarkt

Uit de beleidsagenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt duidelijk dat het ministerie de komende tijd wil inzetten op instroom via het opleiden van nieuwe zorgprofessionals in de zorg- en welzijnssector. De VGN vindt dat de maatregelen van de minister onvoldoende voorzien in een oplossing op lange termijn. Daarmee komt de kwaliteit van de  zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking in gevaar. De VGN vindt het erg belangrijk dat de gehandicaptensector de aandacht krijgt die het verdient en duidelijk maakt waarin wij ons onderscheiden (in werk en opleiden) van andere branches. Daarom werken we met VWS momenteel aan een eigen agenda voor de Gehandicaptenzorg, met daarin ook aandacht voor arbeidsmarkt en opleiden. Uiteraard sluiten we ook aan bij de landelijke campagnes en projecten die er vanuit het actieprogramma Werken in de zorg geprogrammeerd staan.

Meer mensen met een beperking aan het werk

Positief nieuws is dat bekend is gemaakt dat het kabinet €17 miljoen wil uittrekken om jongeren met een beperking aan het werk te helpen. Daarbij vindt de VGN het belangrijk dat dit geld wordt geïnvesteerd in een samenhangend pakket aan maatregelen. 

Plannen en programma’s

De minister van VWS geeft in de begroting van VWS aan dat na de ingrijpende veranderingen van het zorgstelsel in de afgelopen jaren nieuwe hervormingen niet nodig zijn, wel verbeteringen. Hij ziet het als grootste opdracht dat ‘patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt. Dat de juiste zorg op de juiste plek beschikbaar is, dichtbij huis of thuis als het kan, verder weg als het moet’. De VGN ondersteunt deze uitgangspunten.

In de begroting wordt verwezen naar het “Programma gehandicaptenzorg en complexe zorg” dat dit najaar aan de Kamer zal worden gezonden. Minister de Jonge wil zijn beleidsvoornemens zoveel mogelijk vastleggen in deelplannen. Voor de gehandicaptenzorg zijn vooral deze plannen van belang: “Zorg voor de Jeugd” over de jeugdwet, “Onbeperkt meedoen” over het VN verdrag en de Wmo en het “Programma gehandicaptenzorg en complexe zorg (plan GHZ)” vooral over de Wlz. De eerste 2 plannen zijn al gepubliceerd, het plan GHZ is nog in ontwikkeling.

In de notitie in de bijlage wordt uitgebreider ingegaan op de relevante maatregelen die in de verschillende begrotingen zijn opgenomen.

prinsjesdag 2018

Deze pagina is een onderdeel van