Nieuws

Programma Koers en kansen voorkomt herhaalde criminaliteit bij delinquenten met een LVB

23 april 2018

Binnen het programma Koers en kansen werken justitie, zorg en gemeenten samen aan de vernieuwing van de sanctie-uitvoering. Om zo samen te zorgen voor veilige buurten, het voorkomen van herhaalde criminaliteit en een toekomstbestendige sanctie-uitvoering voor delinquenten met een licht verstandelijke beperking. De komende jaren is de praktijk aan zet. 

Door te leren van projecten in de praktijk kan direct worden ervaren of nieuwe samenwerkingsafspraken tussen justitie, zorg en lokaal bestuur en nieuwe ideeën over sanctie-uitvoering het gewenste resultaat opleveren. Dat betekent: goed monitoren en meten! En het betekent ook dat we ons niet vooraf vastleggen op een bepaald eindresultaat. Daarvoor is de problematiek te complex. Het programma richt zich op alle professionals die vanuit justitie, sociaal werk, zorg of anderszins werkzaam zijn in het sociaal en lokaal domein en bij de sanctie-uitvoering betrokken zijn.

Uitnodiging aan leden van de VGN

Vroege herkenning van een licht verstandelijke beperking en betere begeleiding van deze specifieke groep (potentiele) delinquenten is een belangrijk thema binnen het programma Koers en kansen. Als blijkt dat een delinquent een beperking heeft, moet er naast behandeling ook begeleiding worden geboden, die zich richt op verbetering van vaardigheden. Om dit te kunnen bieden, is kennisuitwisseling en samenwerking tussen justitie, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg van groot belang. Betere ondersteuning vermindert immers het risico op het afglijden naar crimineel gedrag. Voorbeelden uit de gehandicaptenzorg onderstrepen dit.

Vervolgens is het belangrijk om in de waarheidsvinding rekening te houden met het feit dat mensen met een licht verstandelijke beperking sociale informatie minder goed verwerken. Taakstraffen zouden qua moeilijkheidsgraad beter kunnen aansluiten bij het niveau van de dader.

Aansprekende voorbeelden

Voorbeelden van een nieuwe aanpak zijn Homerun van Humanitas DMH en LifeWise, de samenwerking van Middin en Cordaan. Homerun richt zich op het ondersteunen van licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen met multiproblematiek. Begeleiders bieden specialistische en intensieve begeleiding en behandeling afgestemd op de mogelijkheden van de jongere. In een traject van 1 jaar worden jongeren ondersteund met ene integrale en gecoördineerde aanpak op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. In het project LifeWise werkt Middin met de gemeente Rotterdam, de penitentiaire inrichting, de reclassering en DJI aan vroegtijdige herkenning van LVB en het leggen van contact met LVB-ers in detentie. Contact tijdens detentie vergemakkelijkt de overgang van verblijf in detentie naar deelnemen aan de maatschappij. Met als resultaat een cliënt die meer ontvankelijk is voor begeleiding en ondersteuning en daarmee naar verwachting een lager risico op terugvallen in het oude gedrag.

Nieuwe ideeën

Ken jij ook een project, initiatief of een idee in ontwikkeling, waar organisaties uit het justitiële domein of de zorg bij betrokken zijn? Meld je project of idee dan nu aan bij Koers en kansen!

Ga naar www.sanctieuitvoering.nl voor meer informatie over het aanmelden en over wat we met je aanmelding doen. Je leest hier ook wat de voorwaarden zijn.

Vragen? Neem contact op met het team van Koers en kansen: koersenkansen@minvenj.nl

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: