Nieuws

Programma van eisen voor een ECD geactualiseerd

05 november 2013

Het programma van eisen voor een electronisch cliëntendossier (ECD) en het procesmodel zijn geactualiseerd.

Begin dit jaar heeft de VGN besloten het programma van eisen voor een ECD te actualiseren. Het programma van eisen dateerde uit 2008. Aanleiding tot de update vormden de wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarnaast worden de instellingen de komende periode geconfronteerd met ingrijpende veranderingen die hun weerslag hebben op het ECD. Advisaris heeft de actualisatie uitgevoerd.

Concept-versie
In september hebben we de concept-versie van het programma van eisen en het procesmodel op de website gezet. Ook hebben we medewerkers van instellingen benaderd die betrokken waren bij de totstandkoming van het programma van eisen in 2008. Een aantal leden en softwareleveranciers heeft commentaar gegeven. We hebben deze commentaren verwerkt in de definitieve versie en de betrokkenen laten weten hoe hun commentaar is verwerkt. De VGN wil al diegenen die een bijdrage hebben geleverd nogmaals hartelijk danken.

Wijzigingen
Het programma van eisen is aangepast aan het huidig wettelijk kader, het Kwaliteitskader, de handreiking Ondersteuningsplan voor de gehandicaptenzorg en overige relevante ontwikkelingen (bijvoorbeeld in het kader van de hervormingen). De relaties die de wetten en richtlijnen hebben met de verschillende onderdelen van het procesmodel zijn aangegeven; relevante wet- en regelgeving is via het procesmodel te vinden.

Daarnaast heeft de actualisatie tot een aantal inhoudelijke wijzigingen geleid:

  1. er vindt een reductie plaats van de administratieve -/registratielasten bij dagrapportage en overdracht;
  2. het ECD kan als hulpmiddel voor interactie met het sociale netwerk van een cliënt worden gebruikt;
  3. aan de gebruikersvriendelijkheid worden hogere eisen gesteld ten behoeve van de primaire eindgebruikers van een ECD (medewerkers, cliënt en sociaal netwerk van een cliënt);
  4. het ECD moet ook kunnen aansluiten op de technieken van de nieuwe devices en de App’s die daarop worden gebruikt en de social media omgeving waarbinnen ze worden gebruikt.


Definitieve versie
Download hier de definitieve versie van het programma van eisen en het procesmodel.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebben, dan kunt u deze sturen naar vgn@clientendossier.nl. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de consequenties daarvan volgt namelijk in december van dit jaar mogelijk nog een laatste update.

Downloads

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk