Nieuws

Rapportage IGJ 'Vertellen Telt!'

15 maart 2018

De IGJ heeft een rapportage over het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en het kwaliteitsrapport uitgebracht.

In 2017 heeft de inspectie met de 24 bestuurders die hebben meegedaan met de proeftuin Vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg een gesprek gevoerd over het Kwaliteitsrapport. Zij deelt in dit rapport haar bevindingen, juicht de positieve ontwikkeling (van kwantiteit naar kwaliteit) in de gehandicaptenzorg toe en benoemt een aantal voordelen en aanbevelingen.

Deze pagina is een onderdeel van: