Nieuws

Recept vanaf 2014 alleen nog elektronisch

19 september 2013

Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die de KNMG vandaag publiceert.

Met deze richtlijn onderschrijft een groot aantal zorgorganisaties dat elektronisch voorschrijven essentieel is voor een goede bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contra-indicaties voor het gebruik van geneesmiddelen. De richtlijn heeft  als hoofdregel  dat geneesmiddelen elektronisch voorgeschreven worden. Er zijn enkele uitzonderingen voor bijzondere situaties, zoals de situatie dat een elektronisch voorschrijfsysteem tijdelijk niet goed werkt. De voorschriften  moeten dan wel achteraf alsnog in het systeem worden ingevoerd. Verder stelt de richtlijn een aantal eisen aan functionaliteiten van elektronische voorschrijfsystemen. Zorgaanbieders die op 1 januari 2014 nog niet elektronisch voorschrijven moeten een realistisch plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat dit uiterlijk  vanaf 1 januari 2015 wel kan.

Medicatiebewaking

De richtlijn is op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot stand gekomen. Onder regie van de KNMG hebben zorgorganisaties vervolgens deze richtlijn mee ontwikkeld.  Naast  apothekers gebruiken ook steeds meer voorschrijvers medicatiebewakingssystemen. De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. Zij vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem dat ook de medicatie  bewaakt, tenzij andere maatregelen zijn getroffen. Die andere maatregelen zijn ook te vinden in de richtlijn.

Verhouding tot Richtlijn medicatieoverdracht

Deze richtlijn moet worden gezien in samenhang met onder andere de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008). Daarin wordt met name bepaald dat er bij elk contact met een voorschrijver een actueel medicatieoverzicht beschikbaar dient te zijn waarop de voorschrijver het medisch handelen baseert. Het kunnen beschikken over een actueel medicatieoverzicht is tevens van belang voor de elektronische bewaking van interacties en contra-indicaties bij het voorschrijven van  geneesmiddelen.   De richtlijn is mede opgesteld door: GGD Nederland, GGZ Nederland,  KNMG, KNMP, KNOV, LHV, NHG,  NPCF, NVAVG, NVZ, NVZA, OMS, V&VN, Verenso, VGN en VHN.