Nieuws

Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen gewijzigd

30 november 2016

De nieuwe regeling met de bezoldingingsmaxima voor topfunctionarissen in Zorg en Welzijn is recent in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is onderdeel van de Wet Normering Topinkomens. In deze nieuwe regeling is toekenning van punten voor het verzorgen van geneeskundige vervolgopleidingen verruimd. Als een zorgorganisatie in ten minste één van de drie kalenderjaren, voorafgaand aan de beoordeling, een AVG-arts in opleiding telt dan telt dit nu ook mee voor het bezoldigingsmaximum.

De staatscourant

Het verzorgen van een geneeskundige vervolgopleiding is medebepalend voor de beoordeling van de kenniscomplexiteit van de organisatie. Tot nu toe was dit gekoppeld aan het ontvangen van de beschikbaarheidsbijdrage. Er zijn echter ook zorgorganisaties die wel de opleiding verzorgenden maar de beschikbaarheidsbijdrage niet ontvangen. Ook zijn er organisaties die wel opleidingsplaats beschikbaar stellen die echter niet elk jaar wordt ingevuld. Om onredelijkheid en onbedoelde fluctuaties in de beloningsmaxima te voorkomen heeft de VGN erop aangedrongen dat de Regeling hierop wordt aangepast. In de nieuwe Regeling beloningsmaxima topfunctionarissen is hierin voorzien.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: