Nieuws

Samen leren van calamiteiten in gezinnen

jeugddomein

Soms gaat het in gezinnen helemaal mis. En is een kind slachtoffer. Dat terwijl allerlei professionals in een team ermee bezig waren. Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoekt dit soort incidenten en kijkt wat ervan geleerd kan worden. Waar moeten professionals op letten? Hoe kunnen ze beter samenwerken? Wie coördineert de hulpverlening?

Toezicht Sociaal Domein en Augeo Foundation hebben een gratis online oefencasus ontwikkeld om professionals te helpen: ‘Samen leren van calamiteiten’. Met een realistische casus en een handreiking voor nabespreking. Iedere keer bekeken vanuit het perspectief van een andere professional: de huisarts, de kinderopvang, de ggz, het onderwijs, de wijkteams enzovoort. De cursus is 17 juni gelanceerd op de Dag van Zorg en Veiligheid.

De oefencasus en handreiking zijn beiden gratis te vinden op: www.augeo.nl/calamiteiten. Bijgaand vind je een flyer.