Nieuws

Samen werken aan een betere uitvoering VN-verdrag Handicap!

22 januari 2019

VGN en gehandicaptenzorgorganisaties hebben kritische vrienden nodig. Alleen dan lukt het om in de praktijk een goede invulling te geven aan het VN-verdrag Handicap. ‘Er gebeurt al veel door en in de sector, maar we zijn benieuwd wat we nog meer kunnen leren van elkaar en wat er nog beter kan’, aldus Frank Bluiminck, directeur VGN, op de bijeenkomst 'Implementatie VN-verdrag' op 17 januari in Utrecht.

Om te horen wat er nog moet gebeuren om de implementatie van het VN-verdrag te verbeteren, was een zaal  vol kritische vrienden bij elkaar gebracht door Ieder(in), LFB en de VGN. Een stuk of 15 bestuurders en beleidsmakers, maar vooral veel ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners. Zij kwamen via een rode loper binnen. Het was een inspirerende  middag met aandacht voor elkaars verhalen en gevoelens en waarin en tips en adviezen met elkaar werden gedeeld. 


'Wat wil jij zelf?'

Henk van Dijk trapte de bijeenkomst af en vertelde over zijn ervaringen gerelateerd aan de rechten uit het VN-verdrag. Als baby kreeg Henk een hersenbloeding en vervolgens woonde hij vanaf zijn 8e in instellingen. In het begin op slaapzalen met 24 andere kinderen. Toen hij 30 jaar was, kreeg hij een eigen kamer. Alles werd voor hem bepaald. Henk: ‘Kan je je dat voorstellen?’ Pas op zijn 50ste werd hem de vraag gesteld: ‘Wat wil jij zelf?’. Inmiddels woont Henk zelfstandig, met een beetje begeleiding. Hij doet zelf zijn boodschappen, hij kookt en hij geeft workshops om te vertellen over zijn ervaringen. Hij vindt het fijn om zelf te bepalen wat er gebeurt en hoe het gebeurt. ‘Niemand is perfect’ zegt Henk. ‘We hebben allemaal zo onze beperkingen’.
Wouter Bolier is doof en vader van twee jonge dove kinderen. Hij en zijn vrouw hebben heel weloverwogen de keuze gemaakt hun kinderen nu niet te laten implanteren met een cochleair implantaat. Zijn audioloog wil dat iedereen zo veel als mogelijk kan horen. De audicien begrijpt niet dat Wouter en zijn vrouw daar anders tegen aan kijken.

Verhalen uit de praktijk

O.l.v. Margriet van Kampenhout gingen alle deelnemers met elkaar in gesprek over thema’s uit het VN-verdrag, zoals werken, onderwijs, dagbesteding, eigen regie en keuzevrijheid, wonen, toegankelijkheid, vervoer, vrije tijd en zingeving. Over de uitgangspunten van het VN-verdrag is geen discussie, daar is iedereen het over eens. Maar hoe maak je die algemene uitgangspunten nu concreet voor organisaties? Wat kunnen zij en de VGN vanaf morgen doen om daarmee aan de slag te gaan? Een belangrijke oproep die vaak naar voren kwam, was: Geef me de ruimte om risico’s te nemen en van mijn fouten te leren. Ik ben volwassen, behandel me dan ook zo! 
Anouk van Bommel werkt bij Bartimeus en Anouk is blind. Zij verbaasde haar groep door aan te bieden de resultaten van haar groep op een flap-over op te schrijven.

Tips en adviezen

Met dank aan alle kritische vrienden is er een mooie wand vol tips gemaakt. VGN gaat samen met Ieder(in) aan de slag met die tips. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), namens de Alliantie VN-verdrag: ‘Het verdrag is een mooie basis om samen met de mensen om wie het gaat te werken aan de verbetering van zorg en ondersteuning, onderwijs, dagbesteding/werk, vervoer en wonen. Die verbeteringen zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.’
Eind vorig jaar hebben vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, waaronder KansPlus en de LFB, met een manifest aandacht van de politiek gevraagd voor de specifieke uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking.

Claudy Goris wil graag werken in een restaurant. In een bejaardenhuis bijvoorbeeld. Zij is begonnen met een opleiding. Maar daar moest ze mee stoppen omdat ze in een rolstoel zit. Een rolstoel is niet hygiënisch werd gezegd. Nu werkt Claudy als ervaringsdeskundige bij Reinaerde. Leuk werk, maar diep in haar hart werkt ze nog altijd  liever in een restaurant.

Enquête over VN-verdrag

Onlangs is ook een enquête uitgevoerd onder VGN-leden over hoe zij omgaan met het VN-verdrag. Hieruit blijkt o.a. dat de meeste organisaties geen eigen actieplan hebben, maar wel periodiek spreken met de mensen om wie het gaat over de thema’s van het VN-verdrag. Ook worden acties ondernomen gericht op het implementeren van het VN-verdrag, zoals: het geven van trainingen over het VN-verdrag, het betrekken van mensen bij organisatie ontwikkelingen en het begeleiden van mensen met een beperking naar werk. De resultaten van de enquête gaan VGN en Ieder(in) met de tips combineren.
Wil je meer weten? Neem contact op met Jan Visscher (jvisscher@vgn.nl).

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: