Nieuws

Schema toepassing cliëntenwetten na hervorming langdurige zorg

02 december 2014

1 januari 2015 treden de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg in werking. De VGN heeft een schema gemaakt, waarin wordt weergegeven hoe de bestaande cliëntenwetten (zoals onder meer de Wgbo, Kwaliteitswet) zich verhouden tot deze wetten.

Ook wordt hierin aangegeven hoe het toezicht is geregeld en wat de stand van zaken is van ontwikkelingen van de cliëntenwetten die in het schema staan. Het schema geldt voor 2015. Eind 2015 zal het schema een update krijgen ten behoeve van het jaar 2016.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: