Nieuws

Sectorbeeld gehandicaptenzorg inspireert

25 januari 2019

Sinds 2017 hanteren aanbieders van langdurige gehandicaptenzorg het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Jaarlijks publiceert iedere aanbieder een kwaliteitsrapport dat inspanningen en vorderingen laat zien. Dit leidde tot 186 rapporten. Een analyse van die kwaliteitsrapporten leverde het sectorbeeld ‘Kleurrijke zorg’ op, dat op 23 januari is gepresenteerd. Hierin wordt de balans opgemaakt van het eerste jaar waarop aanbieders zich ‘lerend verantwoorden’.

Julianne Meijers, bestuurslid VGN en bestuurder Siza: “De lancering van het sectorbeeld is een bijzonder moment. Het Kwaliteitskader en de rapporten zijn tot stand gekomen door inzet van iedereen die iets met de gehandicaptenzorg te maken heeft. We zijn erg trots op die betrokkenheid. De kwaliteitsrapporten laten ons veel zien over wat goed gaat en wat we nog moeten verbeteren. Deze uitkomsten zijn van belang, want we willen ons verantwoorden in het verlengde van leren en verbeteren.”

Ervaringsverhalen

Uiteraard kunnen verhalen uit de praktijk niet ontbreken. Daarom deelden afvaardigingen van InteraktContour en Visio hun ervaringen over het Kwaliteitskader. InteraktContour inspireerde de toehoorders over het belang van teamreflectie. Vanuit Visio vertelde ervaringsdeskundige Eelco wat hij gemerkt heeft van het Kwaliteitskader, zoals medezeggenschap en veranderingen op zijn woonlocatie.

Verschil maken

De VGN wil met het sectorbeeld het lerend vermogen van de langdurige gehandicaptenzorg zichtbaar maken. Bovendien laat het sectorbeeld zien dat van elkaar verschillende organisaties worstelen met gelijksoortige vraagstukken. Vraagstukken zoals de druk op het (zelforganiserend) personeel, consequenties van toenemende zorgzwaarte, techniek en digitalisering als probleem én oplossing, de zorg voor relaties.

Wilma van der Scheer, onderzoeker aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en mede-samensteller van het sectorbeeld gaf een toelichting op het rapport. “Tijdens de analyse van de kwaliteitsrapporten viel ons op dat het Kwaliteitskader veel ruimte biedt aan organisaties, maar dat zij met dezelfde dilemma’s te maken hebben. De titel van het sectorbeeld is passend. De sector kan erg trots zijn op zoveel rapporten van zoveel verschillende organisaties. Die ook nog eens laten zien dat er goed wordt gewerkt aan verbetering. Niet vanuit controle maar vanuit een lerend oogpunt.”

Afsluitend gaf Van der Scheer nog vier aanbevelingen: Ga door met externe visitatie, blijf cliënten en familie betrekken, volhard in lerend verantwoorden op elk niveau en laat niet na om samen te reflecteren. 

Leren en reflecteren

In het nieuwe kwaliteitsdenken binnen de GHZ ligt het accent dus op leren en verbeteren. Iets wat duidelijk naar voren kwam tijdens de reflectie door experts. Jan Kremer, voorzitter Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland, gaf zijn visie hierop, net als Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Het sectorbeeld is ook leuk om te lezen,” zei mevrouw Meurs. “Het zet aan het denken. Dat is het beste compliment aan de sector. Al plaats ik ook kanttekeningen. Zo kunnen visitaties routine worden. Of dat het slordig gebeurt. Als je gaat voor ‘vertellen’, dan moet je dat verantwoord en zorgvuldig doen en zichtbaar maken. Tonen dat je meters hebt gemaakt. Pauline vertelt meer over het sectorbeeld in deze blog. Martin Boekholdt voorzitter stuurgroep Kwaliteitskader, vulde aan. “Met dit sectorbeeld zetten we een goede stap. Er is nog genoeg te doen. We hebben huiswerk en moeten kritisch blijven. Maar ontwikkeling in gang gezet. De start is veelbelovend.”

Blijven vernieuwen

Frank Bluiminck, directeur VGN, sloot de bijeenkomst af en sprak de hoop uit dat de sector de inhoudelijke thema’s verder brengt. “Het sectorbeeld is echt een inspiratie om door te gaan met het gekozen proces van leren en verbeteren. Op alle niveaus moeten we blijven vernieuwen. Dat kunnen we verder vormgeven. Ook op de inhoud, want een aantal thema’s, zoals familiebetrokkenheid, techniek en digitalisering en de arbeidsmarktkrapte, speelt overal binnen de sector. Deze thema’s passen in het programma Volwaardig leven die VGN daarom ook mee zal nemen als beleidsthema’s voor het implementatieplan van de minister.”

Benieuwd naar het sectorbeeld? Klik op de link hieronder om het te lezen.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: