Sena wil verhoging tarieven

Vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie wil Sena dat organisaties meer gaan betalen voor het ten gehore brengen van muziek.

Rekenmachine.

Een artiest die muziek heeft gemaakt, heeft recht op een vergoeding als deze muziek in het openbaar wordt afgespeeld. Buma en Sena zorgen in het kader van de Wet op de auteursrechten en naburige rechten voor de afdracht aan componisten/tekstdichters (Buma) en uitvoerende artiesten/producers (Sena). De Nederlandse wetgeving is weer gebaseerd op internationale verdragen. De VGN heeft met Buma een collectieve regeling afgesloten, met Sena niet. Dat betekent dat de lidinstellingen vanuit Sena zelf een rekening ontvangen.

Door een bepaling in de Nederlandse wet werd niet ge├»nd voor onder andere Amerikaanse muziek vanuit de veronderstelling dat de vergoeding voor gebruik van muziek alleen verplicht was binnen de EU. Het Europese Hof van Justitie (het RAAP-PPI arrest) heeft in september vorig jaar anders geoordeeld. 

De Nederlandse wetgever heeft direct met ingang van 1 januari jl. de wet aangepast omdat zij meent dat anders rechthebbenden uit derde landen, met name de VS, met eventueel claims op de Nederlandse staat kunnen komen. De aanspraak die rechthebbenden uit derde landen hebben, duurt totdat er op Europees niveau een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van deze landen. Dit voorbehoud kan dus niet op nationaal niveau door een EU-lidstaat worden gemaakt en deze procedure kan enkele jaren in beslag nemen.

Nu kan er over de gevolgen van de uitspraak worden getwist. Diverse internationale en Europese verdragen, richtlijnen etc. spelen een rol en daarmee ook de discussie of de nationale wetgevingen en praktijken voorrang hebben of op een bepaalde wijze dienen te worden uitgelegd. De vraag is ook of er extra betaald moet worden. 
Maar ondertussen wil Sena dat organisaties tientallen procenten meer gaan betalen voor het ten gehore brengen van muziek, omdat zij aan veel meer artiesten een vergoeding moet verstrekken.

Wij zijn hier niet blij mee, zeker niet in deze periode! De brancheverenigingen trekken samen op in de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vanuit deze commissie worden onderhandelingen gevoerd met Sena. Het is de bedoeling voor 1 juli duidelijkheid te hebben of er extra afspraken komen. Beide partijen willen een juridische procedure voorkomen. Voor de lange termijn treedt de Commissie Auteursrecht in overleg met andere partijen om in EU-verband een oplossing te bewerkstelligen.

We houden u via de website op de hoogte van de voortgang.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk
E-mail
Telefoonnummer
Rita Hut

Deze pagina is een onderdeel van