Nieuws

Stand van zaken nieuwe Wmcz

20 december 2019

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal op 1 juli 2020 in werking treden. Vanaf dat moment moeten zorgaanbieders en cliëntenraden onder andere aan de slag met het organiseren van inspraak (artikel 2). Uiterlijk 1 januari 2021 moeten zorgaanbieders gaan werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling, waarmee de cliëntenraad moet instemmen.

Cliëntenraad: drie vriendelijk kijkende mensen

Invitational conference

In maart 2020 komt er een model-medezeggenschapsregeling en een handreiking voor de implementatie van de Wmcz 2018 beschikbaar. Op 7 oktober organiseerde de VGN, samen met het LSR en KansPlus een invitational conference over de handreiking: leden en cliënten(vertegenwoordigers) dachten mee over de inhoud van de handreiking.
 
Daarnaast ontwikkelt Vilans een handreiking voor zorgaanbieders en cliëntenraden speciaal over het nieuwe artikel 2. In dit artikel wordt geregeld dat cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak hebben in ‘aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten.’

Op 6 december 2019 organiseerden LSR, KansPlus, LFB en Ieder(in) met medewerking van de VGN het inspirerende Congres Cliëntenraden Gehandicaptenzorg. De betekenis van de Wmcz 2018 voor cliëntenraden was het centrale thema van dit congres. Een foto- en videoverslag en de presentaties vindt u hier.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: