Nieuws

Start samenwerking pilotteams Driebergen

30 november 2012

Verschillende zorgaanbieders van extramurale begeleiding, welzijnsorganisaties die actief zijn in de regio Utrechtse Heuvelrug en de gemeente Utrechtse Heuvelrug sloten 29 november een samenwerkingsovereenkomst.

De partijen gaan samenwerken in een pilot in Driebergen met als doel: ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken (kanteling/vraagverheldering) in verband met de transitie van de begeleiding van AWBZ naar Wmo.

Met Abrona, Reinaerde, Lievegoed en Philadelphia die meewerken aan dit samenwerkingsverband, is de VGN goed vertegenwoordigd. De pilot loopt van 1 januari 2013 tot eind 2013.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze pilot? Mail naar Wmo@abrona.nl of een van de andere organisaties.