Nieuws

Stimuleringssubsidie voor proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

23 november 2022

Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.

Palliatieve zorg

Wie subsidie kan aanvragen

Bent u werkzaam bij een Nederlandse zorginstelling, een samenwerkingsverband van Nederlandse zorginstellingen, een zorgnetwerk of huisartsengroep? En wilt u graag de zorg binnen uw organisatie voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbeteren? Dan kunt u vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen. 

Welke interventies

De stimuleringssubsidie is aan te vragen voor het implementeren en borgen van een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg. In deze subsidieronde kan dat voor 1 van de volgende 2 interventies:

  1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)
  2. Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Vanaf 6 februari 2023, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen van maximaal € 35.000,-. Dat kan tot uiterlijk 20 februari 2023, 14.00 uur. Bij deze subsidieronde is sprake van het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget overstijgt, wordt de indienperiode eerder gesloten. Door het vroegtijdig publiceren van en communiceren over de subsidieoproep heeft u als potentiële aanvrager de tijd om u voor te bereiden. Heeft u nog vragen na het lezen van alle informatie? Dan kunt u deze stellen tijdens onze online informatiebijeenkomst op 8 december 2022 van 16.00-17.00 uur.

Ondersteuning via leerwerkplatform

U kunt na honorering rekenen op ondersteuning in de vorm van een leerwerkplatform van PZNL. Via dit platform kunt u contact hebben met andere zorgorganisaties die de stimuleringssubsidie hebben ontvangen, van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de projecten en het invoeren van de nieuwe interventie in de praktijk. Dit stimuleert uitwisseling tussen projecten, versterkt en verbreedt de effectiviteit en het bereik van de resultaten van de projecten en zorgt voor ontsluiting, deling en borging van (implementatie)kennis op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

Meer interventies

De subsidieronde die vanaf 6 februari 2023 start, heeft betrekking op 2 interventies. Het is ons streven om in 2023 ook op andere (combinaties van) interventies stimuleringssubsidies uit te zetten. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat via de kanalen van ZonMw en PZNL gecommuniceerd.

Programma Palliantie en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep wordt uit uitgezet vanuit het ZonMw-programma Palliantie. Hierin wordt nauw samengewerkt met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren ZonMw en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.

Meer informatie

Deze pagina is een onderdeel van: