Nieuws

Subsidies voor corona-zorgbanen hervat met extra 'beheersmaatregelen'

Leestijd: 1 minuten
20 april 2022

Binnenkort kunnen zorgorganisaties weer subsidie krijgen voor coronabanen. Minister Helder voor Langdurige Zorg schortte de regeling in februari op, omdat ze signalen had gekregen van mogelijk misbruik. Ze neemt nu maatregelen om het risico van misbruik te beperken en daardoor kunnen organisaties vanaf juni weer aanspraak maken op subsidie.

stapel munten staan op papiergeld

De Arbeidsinspectie kreeg begin dit jaar vermoedens van fraude en ook nadat de subsidies waren opgeschort, kwamen er nog verdachte gevallen bij. In totaal zijn er nu meldingen over subsidies aan 54 zorgbedrijven die nader onderzoek vergen. Hiermee is in totaal 15 miljoen euro gemoeid.

Het onderzoek door de Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie loopt nog en dat er echt sprake is van onregelmatigheden, moet nog worden vastgesteld.

Niet meteen het hele voorschot en alles controleren

Helder neemt nu extra 'beheersmaatregelen'. Zo moeten zorgaanbieders aan meer waarborgen voldoen, wordt niet direct het hele bedrag als voorschot uitgekeerd en worden alle subsidieaanvragen gecontroleerd in plaats van dat er steekproeven worden gedaan.

De subsidie Coronabanen in de Zorg is bestemd voor tijdelijke banen in ondersteunende functies, zoals assistenten, buddy's en gastvrouwen en -heren bij zorgaanbieders. Het geld is bedoeld om medewerkers te ontlasten die het extra druk hebben door de pandemie of die achterstallig werk moeten inhalen.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: