Nieuws

Succesvolle start proeftuinen EMB-beweegmethodiek

27 april 2014

De eerste materialen van 'De Kracht van Eenvoud', de nieuwe serie van 'De Klas Beweegt!', worden in april, mei en juni getest met kinderen/volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).  Het materiaal, bestaande uit losse beweegkaarten, is enthousiast ontvangen door de begeleiders en leerkrachten van de deelnemende proeftuin-instellingen Cello en Dichterbij en enkele scholen voor speciaal onderwijs. Het streven is om na de zomer het definitieve materiaal te presenteren aan alle belangstellenden, zodat zo veel mogelijk volwassenen en kinderen met EMB in heel Nederland elke dag met plezier (meer) zelf zullen bewegen.

Elke beweegkaart is een kleine stap van een volledige beweegactiviteit. Alle stappen samen vormen een serie. De eerste twee kaarten gebruikt de begeleider om contact te maken en de activiteit te beginnen. De andere kaarten kunnen in methodische of willekeurige volgorde worden gebruikt. Er worden zo’n 10 series met diverse beweegactiviteiten ontwikkeld. Daarnaast worden er zogenaamde ‘Door De Dag-kaarten’ gemaakt. Daarin staan tips en suggesties voor beweegactiviteiten waarbij kinderen/volwassenen actief deelnemen aan dagelijks terugkerende activiteiten, bijvoorbeeld tijdens het verzorgen of tijdens het eten.

In 2013 startte een samenwerking tussen zorgorganisatie Cello en educatieve uitgeverij Fysio Educatief. De ambitie was om de kracht van hun beider beweegprogramma’s te combineren en materialen te ontwikkelen waarmee kinderen/volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) elke dag als vanzelfsprekend in beweging kunnen komen en dat ze op een leuke manier worden

Bekijk voor meer informatie de nieuwsbrief over de Proeftuinen van EMB Bewegen.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen