Nieuws

Survey naar het afbouwen van antipsychotica voor probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

22 maart 2021

Er zijn tot nu toe weinig tot geen onderzoeken gedaan naar de kennis en ervaringen van voorschrijvende artsen en verpleegkundig specialisten met afbouw van antipsychotica bij hun patiënten met een verstandelijke beperking. Om praktijkkennis op te halen is GGZ Drenthe een survey gestart. De onderzoekers willen niet alleen de stand van zaken inventariseren, maar ook inzicht krijgen in bevorderende en belemmerende factoren om het huidige door richtlijn- en wetgeving gestuurde beleid van afbouw van antipsychotica voor probleemgedrag beter te kunnen implementeren.

medicatie

De afbouw van antipsychotica voor probleemgedrag bij mensen met een beperking is één van de aanbevelingen uit de publicatie Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten.

Na de publicatie zijn zowel in Nederland als in het buitenland initiatieven genomen om dit advies te ondersteunen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld vanuit de National Health Service England: Stopping Over Medication of people with a learning disability, autism or both with Psychotropic medicines, oftewel STOMP.

Er zijn tot nu toe weinig tot geen onderzoeken gedaan naar de kennis en ervaringen van voorschrijvende artsen en verpleegkundig specialisten met afbouw van antipsychotica bij hun patiënten met een verstandelijke beperking. Daarom is door psychiaters in Engeland, die het STOMP-project uitgevoerd hebben in 2020, een survey opgezet om deze verborgen kennis in kaart te brengen.

Hoewel de organisatie van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking internationaal verschillend is, komen de moeilijkheden om off-label psychofarmacagebruik terug te dringen en antipsychotica voor probleemgedrag af te bouwen in zeer veel landen voor. Het is daarom goed om de enquête ook in Nederland af te nemen om ook internationaal onderzoek naar deze problematiek te kunnen doen. 

Daarom is een survey gestart om praktijkkennis op te halen. Deze survey betreft een initiatief vanuit de onderzoekslijn vanuit GGZ Drenthe Verstandelijke beperking en psychiatrie onder leiding van dr. Gerda de Kuijper, arts verstandelijk gehandicapten/senior onderzoeker Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe Research.

De vragenlijst is bestemd voor artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG, psychiaters, huisartsen en verpleegkundig specialisten) die verbonden zijn aan een instelling voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van de antwoorden maken de onderzoekers een inventarisatie van de stand van zaken wat betreft afbouw van antipsychotica in Nederland. Daarnaast hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in bevorderende en belemmerende factoren om het huidige door richtlijn- en wetgeving gestuurde beleid van afbouw van antipsychotica voor probleemgedrag beter te kunnen implementeren.

Het invullen van de survey kan hier. Deze vragenlijst is anoniem en bevat 44 vragen. Het invullen duurt ongeveer 30-45 minuten. 

De onderzoekers willen met een kwalitatief onderzoek ook inzicht krijgen in de ervaringen en meningen van cliënten zelf met een licht verstandelijke beperking wat betreft afbouw van antipsychotica. Mocht u geschikte cliënten met een licht verstandelijke beperking in zorg hebben wilt u dan een bericht sturen naar: joke.de.haan@ggzdrenthe.nl.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: