Nieuws

Te weinig oog voor jongeren zonder werk tijdens Algemeen Overleg

28 oktober 2016

Staatssecretaris Klijnsma geeft geen gehoor aan de oproep van VGN om gemeenten te stimuleren om te investeren in jongeren onder de 21 die weinig verdiencapaciteit hebben en geen uitkering ontvangen. Dat blijkt uit het debat dat de Tweede Kamer donderdag 27 oktober voerde met de staatssecretaris over de Participatiewet en de banenafspraken. De VGN had graag gewild dat Klijnsma een financiële prikkel in de wet zou opnemen om gemeenten te stimuleren om in deze jongeren te investeren.

Deze financiële prikkel kan er volgens VGN-directeur Frank Bluiminck toe leiden dat meer gemeenten zich inspannen om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dat schreef hij eerder deze week in een blog op Skipr.

Ontwikkelingstraject

In het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer gisteren voerde, vroegen alleen SP en D66 aandacht voor de groep jongeren die weinig verdiencapaciteit hebben en geen uitkering ontvangen. Een groep die volgens de VGN tussen wal en schip dreigt te vallen. De VGN zou graag zien dat gemeenten deze jongeren iets zouden aanbieden in de vorm van een ontwikkelingstraject, leer-werktraject of dagbesteding.

Tijdelijke contracten omzetten

De Tweede Kamer waarschuwde de staatssecretaris wel dat er extra inzet nodig om tijdelijke participatiebanen om te zetten in vaste banen. Klijnsma onderschreef het belang hiervan. Daarom verlengt ze de no-risk polis tot onbepaald tijd, waardoor het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met beperkingen een vaste baan te geven. Hiervoor wordt een wetswijziging voorbereid. Ook vindt Klijnsma dat jongeren in het laatste jaar van het voortgezet speciaal onderwijs recht hebben op begeleiding naar werk door coaches vanuit de school én vanuit de gemeente. Als gemeenten dit onvoldoende oppakken is het volgens haar aan de gemeenteraad om het college van B&W hierop te bevragen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris een wetsvoorstel ingediend die gemeenten verplicht om beschutte werkplekken te creëren. Juist voor jongeren met beperkingen die na het voortgezet speciaal onderwijs nog tijd nodig hebben om ter groeien biedt dit extra kansen. Dit wetsvoorstel wordt op een later moment in de Tweede Kamer besproken.

Brief aan de Tweede Kamer

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg stuurde VGN samen met Ieder(in), Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren Nederland en LPGGz een brief aan de Tweede Kamer. De brief vindt u in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van: