Nieuws

Telefonisch interviews IGZ over meldcode

27 oktober 2016

Vanaf eind oktober tot en met november 2016 interviewt de IGZ zorgaanbieders en hulpverleners telefonisch over het gebruik van de meldcode. Ook een aantal instellingen voor gehandicaptenzorg zal gebeld worden.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een veelvoorkomend probleem in onze maatschappij. Gezien de individuele en maatschappelijke gevolgen moet de signalering van het geweld zo vroeg mogelijk plaatsvinden en tot een adequate verwijzing en aanpak leiden. Dit kan alleen in de gezondheidszorg als zorgmedewerkers de kennis en vaardigheden hebben en de noodzakelijke randvoorwaarden vervuld zijn om mishandeling te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. De meldcode(s) huiselijk geweld en/of kindermishandeling ondersteunt hierin. Daarom ziet de inspectie toe op het gebruik hiervan.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: