Nieuws

Tjallingahiem presenteert app voor jongeren met LVB

28 mei 2013

Vier jaar zette orthopedagoog Jelle Drost zich als lector in voor een betere maatschappelijke participatie door jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hij maakte zich sterk voor een positieve benadering en pleitte voor creatieve oplossingen. Geslaagd voorbeeld is M.A.T.T.I.E, een app die jongeren spelenderwijs leert sociale problemen op te lossen.

De app is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen NHL lectoraten LVB en iHuman, studenten Communication & Multimedia Design en orthopedagogisch behandelcentrum Tjallingahiem. M.A.T.T.I.E. werd vrijdag 24 mei officieel gepresenteerd tijdens het symposium 'LVB: sociaal sterker! Samen op weg met M.A.T.T.I.E.'

Jelle Drost werd in 2009 door orthopedagogisch behandelcentrum Tjallingahiem en de NHL Hogeschool aangesteld als lector. Met het symposium van 24 mei heeft hij het lectoraat na vier jaar officieel afgesloten. In de afgelopen jaren werd veel bereikt. Drost, de kenniskringleden van NHL en Tjallingahiem ontwikkelden samen met studenten van Zorg en Welzijn en Pabo instrumenten waarmee jongeren met LVB eerder herkend worden. Ook stelden ze een wetenschappelijk onderbouwde lijst op met positieve kenmerken.

M.A.T.T.I.E.
Met de app M.A.T.T.I.E. kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking zich beter voorbereiden op de soms ingewikkelde maatschappij. De app legt jongeren allerlei situaties voor via filmpjes op de smartphone. “Wat zou jij doen in deze situatie?”, wordt hen gevraagd. De keuzes die de jongeren maken, worden naderhand met hen besproken. In totaal zijn dertig herkenbare situaties gefilmd. De app wordt tijdens het symposium op bijzondere wijze gepresenteerd door Bard Wartena, Derek Kuipers en Gijs Terlouw.

NHL en Tjallingahiem zullen ook na het lectoraat doorgaan met de verdere ontwikkeling van M.A.T.T.I.E.