Nieuws

Tussentijds wijzigen van overeenkomsten Wmo en Jeugdwet

15 augustus 2016

Wanneer een gemeente een overeenkomst voor Wmo- of Jeugdhulp gedurende de looptijd wil aanpassen, moet rekening gehouden worden met onder andere de aanbestedingsregels. Een dergelijke aanpassing kan nodig zijn voor het toepassen van de standaardartikelen voor uitvoeringsvarianten in zorgcontracten Wmo of Jeugdhulp. De publicatie Wijzigen van Europese contracten en subsidies beschrijft de mogelijkheden en de beperkingen waar de gemeente bij een tussentijdse wijziging rekening mee moet houden.

Stappenplan
De publicatie maakt onderscheid tussen enerzijds het aanpassen van contracten die tot stand zijn gekomen onder de Europese aanbestedingswet en anderzijds het aanpassen van subsidieovereenkomsten. Voor contracten die afgesloten zijn onder de Europese aanbestedingswet bevat de publicatie een juridisch afwegingskader en een stappenplan om de risico’s van beoogde wijzigingen te toetsen. De publicatie gaat ook specifiek in op de situatie waarin de procedure van bestuurlijk aanbesteden is toegepast.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: