Nieuws

Tweede Kamerleden krijgen inkijkje in wereld van mensen met een beperking

Leestijd: 4 minuten
31 januari 2024

Zes organisaties uit de gehandicaptensector organiseerden vanmiddag een lunchbijeenkomst om met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan over de positie van mensen met een beperking en goede gehandicaptenzorg. De bijeenkomst in Nieuwspoort werd goed bezocht door belangstellende Kamerleden en beleidsmedewerkers. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), en Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, riepen de Kamerleden op om vanuit een integrale visie te kijken als het gaat om mensen met een beperking.

Boris van der Ham, VGN, en Illya Soffer, Ieder(in), in gesprek met Tweede Kamerleden
Boris van der Ham, VGN, en Illya Soffer, Ieder(in), in gesprek met Tweede Kamerleden. Fotografie: Angela Jutte
Illya lachend close up
Illya Soffer en Boris van der Ham
Boris lachend close up

De wereld van mensen met een beperking in vogelvlucht

De bijeenkomst startte met een aantal scenes van De Verwanten, een toneelstuk door acteurs met een (licht) verstandelijke beperking. Zij gaven een inkijkje in hun leefwereld en maakten grote indruk op de aanwezigen. Vervolgens vertelden Illya Soffer (directeur Ieder(in)) en Boris van der Ham (voorzitter VGN) over de ruim twee miljoen mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland. En over de (tientallen) wetten en systemen waarmee zij te maken krijgen in hun leven, al dan niet ondersteund door de professionele gehandicaptenzorg waar ruim 190.000 medewerkers zich met grote betrokkenheid voor hen inzetten.

Kijk over de grenzen van wetten

Soffer en Van der Ham drukten de aanwezige Kamerleden en hun beleidsmedewerkers op het hart dat mensen met een beperking gewoon moeten kunnen meedoen in Nederland, iets wat nu niet vanzelfsprekend is. Na enkele vragen van aanwezige Kamerleden vertelden zij waarom mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten een plek verdienen in het regeerakkoord. Soffer: ‘Daarbij is het belangrijk dat jullie in de Tweede Kamer de wereld van mensen met een beperking in de breedste zin bekijken. Debatteer dus niet alleen over de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, want het leven van mensen met een beperking speelt zich niet af binnen de grenzen van zo’n wet: het gaat over onderwijs, vervoer, hulpmiddelen, zorg en ga zo maar door.’ Van der Ham vulde aan: ‘Het is nodig dat de hekken tussen ministeries worden doorbroken. Gehandicaptenzorg is niet alleen een ‘zorg’ onderwerp. Mensen met een beperking hebben die een heel leven lang, dus beweeg met hun leven mee.’
 

In gesprek met ervaringsdeskundigen

De aanwezige Kamerleden (en beleidsmedewerkers) luisterden aandachtig naar de vertegenwoordigers vanuit de BPSW, LFB, NVAVG, NVO, Ieder(in) en de VGN. Ervaringsdeskundigen op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en medewerkers uit de gehandicaptenzorg waren goed vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst. 
 

Samen werken aan een betere toekomst

Hoopgevend is dat deze week bijna unaniem een motie is aangenomen waarin de Tweede Kamer de minister vraagt om de meerjarige nationale strategie en werkagenda vòòr het voorjaarsreces 2024 naar de  Kamer te sturen. De meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten moet structurele uitsluiting en achterstelling aanpakken en volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk maken.  
 

Andere maatregelen die aan de Tweede Kamerleden werden meegegeven waren:
- Zorg dat mensen kunnen meedoen
- Maak gebruik van de mogelijkheden van mensen met een beperking om werk en maatschappelijke activiteiten die door de tekorten op de arbeidsmarkt nu blijven liggen, op te pakken.
- Schrap de voorgenomen bezuiniging op de Wlz en de Jeugdzorg. 
- Vereenvoudig het systeem met één wet voor hulpmiddelen en woningaanpassing.
-   Maak een aparte regeling voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking in de zorgwetten en het sociaal domein.
- Zorg voor een overzicht (landelijk en transparant) van het aanbod van (woon)plekken bij zorgorganisaties én een overzicht van behoeften van mensen met een zorgvraag die op zoek zijn naar een plek.

Lees ook de brief die door de betrokken organisaties als gezamenlijke inbreng voor de formatie aan informateur Plasterk is verstuurd.


Werkbezoeken

Tijdens de bijeenkomst heeft de VGN de Kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek en hen een inspiratiegids met opties voor werkbezoeken aangeboden. Er werden vervolgafspraken gemaakt om het contact te onderhouden en uit te breiden. 
 

De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naastende, de LFB, belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een licht verstandelijke beperking, de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) en de Nederlandse vereniging van artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (NVAVG).  

 

Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks-PvdA,  lacht en kijkt naar Milan Dorreboom en Ivo de Graad (acteurs De Verwanten)ie ervaringsdeskundige zijn lvb
Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks-PvdA, in gesprek met Milan Dorreboom en Ivo de Graad (acteurs De Verwanten)
Eric Esser, Kamerlid PVV, in gesprek met ervaringsdeskundigen van de LFB
Eric Esser, Kamerlid PVV, in gesprek met Ellis Jongerius (directeur LFB) en Idman Nur (ervaringsdeskundige)
Daan de Kort (Kamerlid VVD) in gesprek met ervaringsdeskundigen.j
Daan de Kort (Kamerlid VVD) in gesprek met ervaringsdeskundigen en medewerkers die Ieder(in) vertegenwoordigden
Daan de Kort spreekt met Luka Doppen (begeleider in de gehandicaptenzorg) en Theo van Uum (directeur VGN)
Daan de Kort spreekt met Luka Doppen (begeleider in de gehandicaptenzorg) en Theo van Uum (directeur VGN)
Jacqueline van den Hil (Kamerlid VVD) in gesprek
Jacqueline van den Hil (Kamerlid VVD) in gesprek
Het theaterstuk De Verwanten
Het theaterstuk De Verwanten
In gesprek met kamerlid Agnes Joseph (NSC)
In gesprek met kamerlid Agnes Joseph (NSC)
Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen