Nieuws

Uitwisseling loonkostengegevens Raet: verzoek om activering machtiging

17 december 2018

De VGN vraagt zorgaanbieders die hun salarisverwerking bij Raet hebben lopen om medewerking bij het ter beschikking stellen van loonkostengegevens ter ondersteuning van de Cao-onderhandelingen.

Code machtiging gegevensuitwisseling
Ter ondersteuning van de CAO-onderhandelingen gebruikt de VGN de loonkostengegevens, die salarisverwerker Raet levert. Door wijzigingen in de privacywetgeving zijn de gegevens echter niet meer automatisch beschikbaar, maar pas  als de werkgever daar toestemming voor geeft. Wij vragen de werkgevers dan ook eenmalig de code machtiging gegevensuitwisseling LKG te activeren bij de eerstvolgende maandelijkse release van Raet.

Achtergrond
Ten behoeve van de CAO-onderhandelingen maakt de VGN ramingen en doorrekeningen van de consequenties die verschillende opties en voorstellen hebben op de loonkosten. Hiermee bepalen we of de voorstellen passen binnen de loonruimte waarvoor we mandaat hebben gekregen om te mogen inzetten bij het afsluiten van de CAO.

Hiervoor maken we gebruik van de loonkostengegevens van leden die voor hun salarisadministratie zijn aangesloten bij Raet. Het merendeel van de VGN-leden is aangesloten bij Raet, waardoor we een representatief beeld hebben van de relatieve impact van een maatregel. Alleen als we van voldoende werkgevers de gegevens mogen gebruiken, blijft dit een goede bron van informatie.

De loonkostengegevens worden - uiteraard geanonimiseerd - in een bestand samengevoegd en eens per jaar aan ons beschikbaar gesteld.

Vóór de invoering van de wet op de Privacy (AVG) verliep dit proces automatisch, tenzij u zelf via een codering aangaf hieraan niet te willen meedoen. De AVG heeft echter tot gevolg dat de werkgever voortaan zelf eenmalig (actief) de machtiging voor deelname aan gegevensuitwisseling dient aan te zetten.

De gegevensuitwisseling voldoet na deze activering aan de AVG. Raet geeft vanaf november 2018 in de toelichting bij de maandelijkse release notes een gebruikershandleiding bij de aangeleverde gegevens.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: