Nieuws

Uniform Loonbegrip: de hoofdlijnen per 1 januari 2013

20 november 2012

Op grond van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL, ook wel ULB genoemd) worden de loonbegrippen voor de werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) in beginsel aan elkaar gelijk. Dat houdt onder meer in, dat verschillen die er nu zijn, zijn weggenomen.

De WUL, die op 1 januari 2013 van kracht wordt, gaat niet over pensioenregelingen en andere bedrijfseigenregelingen. Tenzij de grondslag voor deze regelingen een van de geüniformeerde loonbegrippen is.

De huidige verschillen zijn als volgt weggenomen:

WW Awf-premie

Het werknemersdeel van de WW-premie voor het Algemeen Wachtgeldfonds (Awf) (nihil in de afgelopen jaren) wordt helemaal afgeschaft. Omdat er geen premies voor werknemersverzekeringen (WW, maar ook WAO en WIA) zijn verschuldigd door werknemers, heeft dit alleen betekenis voor de werkgever. De AWf-premie is voor 2013 gesteld op 1,70% (2012: 4,55%).

ZVW-bijdrage wordt werkgeverspremie

De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (in de loonheffingen) komt geheel voor rekening van de werkgever, net als de premies voor de werknemersverzekeringen. Het bedrag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW wordt nu dus geheel uit de bruto-netto berekening gehouden.

Let op!

  • De restitutie van premies werknemersverzekeringen en de bijdrage ZVW bij meerdere dienstbetrekkingen komt te vervallen.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden komt nog wel voor rekening van de verzekerde. Deze wordt geheven in de inkomstenbelasting.

Dagloon werknemersverzekeringen

Het verzekerde bedrag van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, WW en ZW) wordt verhoogd doordat deze gebaseerd zijn op het loon conform de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV).

Levensloop

De omkeerregel (inleg onbelast en uitkering belast) gaat bij de levensloopregeling ook gelden voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Opnames van levenslooptegoeden door werknemers jonger dan 61 jaar worden als loon uit tegenwoordige arbeid onderworpen aan de premieheffing werknemersverzekeringen. Anders dan nu wordt dus ook het rendement op het levenslooptegoed door opname betrokken in de premieheffing werknemersverzekeringen. Door de nieuwe regelgeving worden tevens bestaande tegoeden dubbel belast met deze premies. Immers, tot 2013 worden premies geheven over de inleg, terwijl latere opnames vanaf 2013 ook aan premieheffing werknemersverzekeringen zijn onderworpen. Inleg vanaf 2013 is dus niet meer onderworpen aan de premieheffing werknemersverzekeringen.

Auto van de zaak

Over de bijtelling auto van de zaak worden in de nieuwe situatie premies werknemersverzekeringen geheven. Het gevolg voor de werkgever is dat hierdoor de last inzake de premies werknemersverzekeringen verhoogd worden. Dit is geregeld in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV).

Maxium premieloon

In de WUL is inmiddels het maximumpremieloon voor het jaar 2013 bekendgemaakt. Deze is vastgesteld voor een loontijdvak van:

  • een jaar op: € 50.853,00;
  • een maand op: € 4.237,75;
  • vier weken op: € 3.911,76;
  • een week op: € 977,94;
  • een dag op: € 195,58.

Bron: HR Praktijk

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: