Nieuws

Update Handreiking Medicatiebeleid gehandicaptenzorg

30 juli 2020

De handreiking Medicatiebeleid van februari 2019 heeft een beperkte update gekregen. Met name vanwege de nieuwe richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten. Je vindt de nieuwe versie van de handreiking in de bijlage. Hieronder staat een korte toelichting van de wijzigingen.

De handreiking Medicatiebeleid is in februari 2019 grondig herschreven door het IVM samen met een multidisciplinaire werkgroep van gehandicaptenzorgorganisaties en de V&VN. Dit jaar heeft de handreiking een beperkte update gekregen, met name vanwege de nieuwe richtlijn overdracht medicatiegegevens in de keten. 

Wijzigingen

De BEM is inmiddels doorontwikkeld voor de gehandicaptenzorg tot de BEM-VG. Het is een tool waarmee je op een systematische manier nagaat welke ondersteuning nodig is bij het gebruiken en bewaren van medicijnen bij cliënten met een verstandelijke beperking. De BEM-VG beschrijft daarbij verschillende categorieën van zelfstandigheid.

De nieuwe richtlijn Overdracht medicatiegegevens in de keten is verwerkt. Het gaat met name om het aansluiten bij de termen die in de richtlijn gebruikt worden zoals: Basisset Medicatiegegevens (BMG) in plaats van actueel medicatieoverzicht (AMO). Andere aanpassingen vanuit de richtlijn zijn:

  • Bij de verantwoordelijkheid van artsen en apothekers om de BMG te checken, is toegevoegd dat artsen hier een 'extra inspanning doen bij kwetsbare cliënten'. Dit is in de praktijk van de gehandicaptenzorg niet nieuw, maar mogelijk wel voor apothekers en artsen die minder bekend zijn met de gehandicaptenzorg.
  • Bij de verantwoordelijkheden van de zorgmedewerker is toegevoegd: 'de zorgmedewerker registreert in het zorgdossier de vaste zorgaanbieders van de cliënt, zoals de huisarts en de apotheek waar de cliënt doorgaans komt.' Deze registratie is bedoeld om de overdracht naar andere betrokkenen in de medicatieketen soepel te laten verlopen.
  • Er wordt verwezen naar de Handleiding ‘Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg’. Deze is geüpdatet in het voorjaar 2019.

Je vindt de nieuwe Handreiking Medicatiebeleid als bijlage hieronder.

Deze pagina is een onderdeel van: