Nieuws

Update Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

17 december 2019

De Rijksoverheid heeft een update gepubliceerd van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

laptop en schrift met pen

In deze nieuwe versie van het Kennisdocument zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van het vorige Kennisdocument waaronder de volgende wijzigingen:

  • Bij vraag 1.5 is toegevoegd dat aan de voorwaarde dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd ook wordt voldaan bij een digitale arbeidsovereenkomst.
  • Er is een bijlage toegevoegd met situaties waarin een werkgever tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigt en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie.

AWVN heeft op de website een nieuwsbericht geplaatst over de wijzigingen in het Kennisdocument.

Margo Leemans portretfoto
Wil je meer weten?
Neem contact op met Margo Leemans

Deze pagina is een onderdeel van: