Nieuws

Update Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (18 maart 2020)

De Rijksoverheid heeft een update gepubliceerd van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

In deze nieuwe versie van het Kennisdocument zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van het vorige Kennisdocument waaronder de volgende wijzigingen:

foto van opengeslagen boeken
  • Bij vraag 1.6 is toegevoegd dat het coulanceregime waarin voor medewerkers die op 31-12-2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren de arbeidsovereenkomst nog op schrift kan worden gesteld, zal gelden tot en met 30 juni 2020. Dit in verband met het Coronavirus.
  • Bij vraag 1.14 is toegevoegd hoe overwerk is geregeld onder de Wet arbeidsmarkt in balans. Er zijn vragen gekomen over hoe werkgevers moeten handelen bij werknemers die werken op basis van een zogenoemde jaarurennorm (of andere overeenkomsten waarbij de arbeidsduur niet per week of per maand is vastgesteld) en die ook overwerken. Een arbeidsovereenkomst waarin één aantal uren per tijdseenheid van maximaal een jaar is overeengekomen en het recht op loon gelijkmatig is verspreid over de afgesproken tijdseenheid is geen oproepovereenkomst. Tussentijdse uitbetalingen van overwerk bij de zogenoemde jaarurennorm zijn toegestaan zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De overwerkuren en de betalingen in het kader van overwerk mogen niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurennorm.
  • Vraag 1.15, over overwerk in verband met het Coronavirus, is toegevoegd. Door het Coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het Coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

 

Deze pagina is een onderdeel van: