Nieuws

Update Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (29 juli 2020)

29 juli 2020

De Rijksoverheid heeft een update gepubliceerd van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

foto van opengeslagen boeken

In deze nieuwe versie van het Kennisdocument zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten opzichte van het vorige Kennisdocument waaronder de volgende wijzigingen:

  • Bij vraag 2.8 is verduidelijkt hoe de uitzondering voor werknemers jonger dan 21 jaar, die maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van vier weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand verloond hebben gekregen, moet worden toegepast.
  • Vraag 2.13 en 2.14 over de tijdelijke werkwijze rondom een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren en de werkgevers betaling werknemersverzekeringen in combinatie met loon zijn toegevoegd.
  • Bij vraag 2.17 is toegevoegd dat over 2020 geen enkele werkgever bij overwerk met terugwerkende kracht de hoge WW-premie hoeft te betalen.
  • In de bijlage zijn onder nr. 10, 11 en 12 een drietal bijzondere situaties met betrekking tot de jaarurennorm toegevoegd.
CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: