Nieuws

Van Rijn brengt kwaliteitsagenda persoonlijk naar de sector

01 juli 2016

Nadat hij vanmorgen de kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg naar de Tweede Kamer had gestuurd, overhandigde staatssecretaris Van Rijn het document meteen vanmiddag persoonlijk aan de sector. Dat gebeurde terwijl hij in gesprek ging met cliënten, cliëntenraden, verwanten, zorgprofessionals en zorgbestuurders tijdens een bijeenkomst bij Abrona. 

Van Rijn greep zijn aanwezigheid bij Abrona aan om een aantal cliënten te ontmoeten in hun woonsituatie. Daarna nam hij deel aan een plenair gesprek met een cliënt, zijn begeleider, een lid van een cliëntenraad en zorgbestuurder Rob Hoogma (Siza). Hoe komen we van systeem naar mens? Het was één van de vragen die tijdens dit gesprek vielen. 

Van ons samen

“De moeilijkheid is dat je eerst veel systeemdiscussies moet volgen”, liet Van Rijn weten.” We hebben hele goede professionals nodig en bestuurlijke visie. Per slot van rekening doen we dit voor mensen die tegelijk heel krachtig, maar ook heel kwetsbaar zijn. Zij zijn hun hele leven afhankelijk van de zorg en ondersteuning die wij als samenleving bereid zijn voor hen te organiseren. Dat schept de verplichting om continu te kijken: wat kan er anders? Wat moeten we verbeteren? Hoe zorgen we voor hen op de best mogelijke manier, nu en in de toekomst? In deze agenda, die echt van ons samen is, hebben we optimaal gebruik gemaakt van elkaars ervaring. De agenda is geen eindpunt, maar het begin van iets moois. We maken vandaag een mooie stap in het toekomstbestendig maken van de Wlz. ”

Investering

De VGN werkte met tien andere stakeholders uit de sector mee aan de samenstelling van de kwaliteitsagenda. Die bevat een aantal thema’s dat de sector voldoende uitdagingen en kansen biedt. De basis is op orde, maar er is ook alle aanleiding om te investeren in verbetering van kwaliteit. Zo worden het belang van versterking van zeggenschap en erkenning voor de diversiteit van mensen met complexe zorgvragen benadrukt. Bovendien wordt er veel waarde gehecht aan technologische innovaties. Er is een investeringsagenda beschikbaar van € 13,2 miljoen: € 1,6 miljoen voor dit jaar en voor de komende twee jaren elk € 5,8 miljoen.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: