Nieuws

Van voorraadruimte naar bezoekruimte

15 mei 2020

In de serie 'Hoe gaat het nu bij' laten we organisaties in de gehandicaptenzorg aan het woord over de versoepeling van de bezoekregeling. En over de manier waarop ze het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers proberen te beperken. In deze aflevering: woonlocatie de Boergoensestraat in Rotterdam van zorgorganisatie Middin.

man praat met man en vrouw met een beperking via raam bij Middin Boergoensestraat

Acht weken lang zagen de bewoners van de Boergoensestraat in Rotterdam hun familie niet. 'Via beeldbellen was er wel contact en soms kwam er een familielid voor het raam zwaaien, maar dat voelt niet hetzelfde als echt bezoek', vertelt zorgmanager Gerben Baars. 'Bovendien: het raam bestaat uit dubbelglas en dus is het moeilijk om elkaar te verstaan.' Sinds deze week is er een oplossing gevonden om weer ontmoetingen tussen bewoners en familie te realiseren. Een inpandige voorraadruimte werd omgebouwd tot een bezoekruimte.

Risicogroep

Op de woonlocatie Boergoensestraat wonen 18 mensen met een lichamelijke beperking in groepsverband. 'Onze bewoners hebben veelal medische- en ADL-zorg (algemeen dagelijkse levensverrichtingen) nodig als gevolg van een progressieve spierziekte, sommige ook beademing vanwege een verminderde longcapaciteit. Dat maakt onze bewoners tot een zeer kwetsbare doelgroep en daarmee een risicogroep', vertelt Gerben. ‘Vandaar dat we bezoek niet hebben toegestaan, conform de RIVM- en VGN-richtlijnen.’

Groot offer

‘Het is ontzettend zwaar om je aan de richtlijn van geen bezoek te houden, juist voor deze kwetsbare doelgroep. Als je al zo weinig kan, wordt je wereld wel heel klein zonder bezoek. Het is een groot offer geweest, maar het heeft er wel voor gezorgd dat er op de Boergoensestraat geen enkele besmetting is voorgekomen. Daar zijn we heel dankbaar voor', zegt Gerben.

Een eerste versoepeling

Het merendeel van de bewoners snapt de noodzaak van de maatregelen, maar er zijn ook bewoners die wel hulpbehoevend zijn, maar niet kwetsbaar. 'Voor hen is het lastig te begrijpen dat ze onderdeel zijn van een kwetsbare groep, waar geen maatwerk mogelijk is. Zij zien versoepelingen in de maatschappij, maar merken het zelf niet. In die zin lijkt een bezoekruimte met plexiglas aan de ene kant misschien wat mager, aan de andere kant is het wel een eerste stap richting de versoepeling.'

Bezoekruimte

Middin versoepelt de bezoekregeling waar dat kan. In alle gevallen gaat het daarbij om maatwerk, rekening houdend met de verschillende woonvormen, de doelgroepen en de verhoogde risico’s van cliënten. Op de Boergoensestraat was een bezoek-unit buiten niet te realiseren. 'Een unit op het binnenterrein betekent dat bewoners door ons pand moeten. Dat willen we niet. Een unit voor onze locatie kan niet, omdat het een openbare ruimte is. Dus werd ervoor gekozen om een voorraadruimte (met zowel een ingang naar buiten als naar binnen) om te bouwen tot een bezoekruimte.

Privé

Met twee aparte ingangen, strikt gescheiden routes voor bewoners en bezoekers, een groot ventilatierooster wat zorgt voor een continue stroom van frisse lucht, en een gedegen hygiëneprotocol, voldoet de ruimte aan alle eisen. 'Een mooie mogelijkheid om je familie echt te zien en privé te kunnen praten zonder andere bewoners of begeleiders om je heen. Dat is heel fijn.'

Hoe gaat het nu bij...

In de serie Hoe gaat het nu bij... leest u ook de verhalen over andere instellingen in de gehandicaptenzorg ten tijde van corona.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: