Nieuws

Veel verloop en verzuim personeel in de zorg

04 september 2018

Er is steeds meer verloop van personeel in de gezondheidszorg. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 van accountants- en onderzoeksbureau EY. In dit rapport waarschuwt EY voor het verlooppercentage van 15 procent en het stijgende verzuim in de zorg. De cijfers zijn herkenbaar, maar het beeld dat er vechtmarkt zou ontstaan, herkent de VGN niet. Om de kwaliteit van de zorg in de toekomst te waarborgen, doet de gehandicaptensector er veel aan om het huidige personeel te behouden en nieuw personeel te werven.

gesprek

Zo investeert de sector in werkplezier, veiligheid én duurzame inzetbaarheid van huidige medewerkers om het verzuim zo laag mogelijk te houden. De VGN en de vakbonden werken hierbij nauw met elkaar samen.

Werven van zij-instromers

Uit recente gepubliceerde gegevens van het onderzoeksprogramma AZW blijkt dat in 2017 het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg is gegroeid met zo’n 9.000 medewerkers. Ondanks dat zijn er veel moeilijk vervulbare vacatures waarover de VGN zich zorgen maakt. Om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken zijn in alle regio’s actieplannen opgesteld, de zogenaamde RAAT’s. Aanvullend op hetgeen zorgaanbieders zelf ondernemen, zet de VGN in op het werven van zij-instromers. Zo start VWS binnenkort met partijen vanuit de zorg- en welzijnssector – waaronder de gehandicaptenzorg –­ de landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’. Het doel is om met elkaar zoveel mogelijk mensen (zij-instromers) te interesseren in een baan in de zorg. In de zorg zijn volop mogelijkheden voor mensen om een tweede carrière op te bouwen. De sector is divers en er is een grote verscheidenheid van banen beschikbaar, zoals  verpleegkundige, persoonlijke medewerker en jobcoach die mensen met een beperking naar een baan begeleid. Met opleidingstrajecten op maat krijgen deze zij-instromers volop kansen om zich verder te ontwikkelen in het vak.

Terugdringen verzuim

Doordat vacatures langer openstaan, ervaren medewerkers wel een oplopende werkdruk. Dit is een direct gevolg van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘Wij kampen met een arbeidstekort, belangrijk is het om onze eigen medewerkers te verleiden bij ons te blijven. Voor een deel doen we dit door het ophogen van kleine contracten – want die zijn er veel in de sector – maar een ander deel zit in het vergroten van het werkplezier onder huidige medewerkers. Agressie is een groot thema is voor de gehandicaptenzorg. Door medewerkers een veiliger gevoel te geven, bijvoorbeeld door via de Veiligplus-aanpak de dialoog over veiligheid met elkaar aan te gaan. Medewerkers moeten weten dat ze hun ervaringen kunnen delen in de organisatie en daarin gesteund worden, zo kunnen we het verzuim in de sector terugdringen.’

Meer weten over de Veiligplus-aanpak? Kijk op www.veiligplusaanpak.nl

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: